ÇALIŞMA EKONOMİSİ VE ENDÜSTRİ İLİŞKİLERİ, DOKTORA PROGRAMI, (ÖRGÜN ÖĞRETİM)

Amaç ve Hedefler

Amaç: Sosyal siyaset alanında mukayeseli çalışmaları, eleştirel bir bakış açısıyla yürütebilecek, alandaki mevcut bilgi birikimine katkı sağlayabilecek bilim adamları yetiştirmek ve bilimsel çalışmalar gerçekleştirmek. Hedefler: 1. 2028 yılına kadar, her yıl ortalama 15 öğrencinin kabulü. 2. 2028 yılına kadar, ders aşamasındaki öğrencilerin % 50'sinin, bu dönemde en az bir hakemli makale yayınlaması. 3. 2028 yılına kadar, öğrencilerin en az %20’sinin, program akademisyenleri ile ortak projelerde yer alması. 4. 2028 yılına kadar mezuniyet oranını % 50'ye çıkarmak.

Bilgi İşlem Daire Başkanlığı © 2024