ENFORMATİK, TEZLİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI, (UZAKTAN EĞİTİM)

Amaç ve Hedefler

Amaç: Temel Enformatik bilgilerini özümsemiş, teknolojik ve bilimsel yenilikleri talep edebilen, tasarlayabilen, analitik düşünce yeteneğine sahip bireyler yetiştirmek ve bu alanda yapılan araştırmalarla bilime katkıda bulunmak. Hedef: 1. Teknolojik yenilikleri takip ederek öğrencilerin ve araştırmacıların bilgisine ve kullanımınas sunmak 2. Bilimsel yayınları takip ederek öğrencilerin ve araştırmacıların bilgisine ve kullanımına sunmak 3. Enformatik alanında temel bilgilere sahip öğrencileri, Enformatik alanında ulusal ve uluslar arası düzeyde tercih edilen uzmanlar haline getirebimek için, güncel ve kaliteli bilgi kaynakları ile donatmak.

2021 © Bilgi İşlem Daire Başkanlığı.