YABANCI DİL OLARAK TÜRKÇE ÖĞRETİMİ, TEZLİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI, (ÖRGÜN ÖĞRETİM)

Amaç ve Hedefler

Amaç: Yabancı Dil Olarak Türkçe Eğitimi alanında bilimsel konularda ulusal ve uluslararası güncel kaynakları takip edebilen, araştırma, sorgulama, eleştirel düşünme ve sorun çözme yeteneği ile ortaya çıkan meselelere çözüm önerileri sunabilen, tüm dünyada geçerli çağdaş öğretim yöntem ve teknikleri ile ilgili bilgi sahibi, ömür boyu öğrenmeyi benimsemiş bilim doktorları yetiştirmektir. Hedef: Yabancı Dil Olarak Türkçe Eğitimi alanı ile ilgili ulusal ve uluslararası düzeyde evrensel bilime katkı sağlayacak, özel kurum ve kuruluşların ve kamu kurumlarının ihtiyacını karşılayabilecek dil eğitmenlerinin yetiştirilmesi hedeflenmektedir.

Bilgi İşlem Daire Başkanlığı © 2023