MÜTERCİM-TERCÜMANLIK (FRANSIZCA), LİSANS PROGRAMI, (ÖRGÜN ÖĞRETİM)

Amaç ve Hedefler

- Alanın disiplinlerarasılığına yapılan vurgu doğrultusunda Üniversitemiz ve Fakültemizin diğer bölüm ve anabilim dallarıyla uzmanlık alanlarının çevirisi için bilgi dersleri açısından işbirliğini sağlamak, - Öğrencilerin çeviri alanında günümüz koşullarında gereken teknik donanım ve bilgiyi edinebilmeleri için koşulları iyileştirmek, - Çeviribilimle ilgili tez ve makalelerin arşivlenmesi, çevrilmesi, yeni araştırma alanlarına yönelinmesi sağlamak, - Çevirmenliğin meslek olarak “yasal” platformlarda kesin ve net sınırlarla tanımlanmamış olması nedeniyle, mezunlarımızın mesleklerini yerine getirebilmeleri ve emeklerinin karşılığını almaları konusunda bu sorunları ivedilikle dile getirmek, çözüm yolları aranmak ve önerilmek, - Destek ve rehberlik konularında her türlü olanağı değerlendirilmek ve öğrenciler arasında dayanışma sağlanmak, - Eğitimde kalitenin geliştirilmesini ve denetlenebilmesini sağlamak.

2021 © Bilgi İşlem Daire Başkanlığı.