ÇAĞDAŞ TÜRK LEHÇELERİ VE EDEBİYATLARI, LİSANS PROGRAMI, (ÖRGÜN ÖĞRETİM)

Amaç ve Hedefler

1. Orta Asya başta olmak üzere Türk soylu devletler ile akraba toplulukları, Rusya Federasyonu, Doğu Avrupa, Çin ve İran gibi ülkelere yönelik dil, edebiyat, kültür, tarih ve siyasî gelişmelerden haberdar olan uzmanlar yetiştirmek, 2. Her bir lehçede çeviriler ve araştırmalar yapacak uzman araştırmacılar yetiştirmek, 3. Eski Türkçeden bu yana Türkçenin geçirdiği evreleri tanımak, eski ve çağdaş Türk lehçelerinin karşılaştırmalı öğretimi yoluyla bu lehçelerin bir veya birkaçı üzerinde uzmanlaşmalarını sağlanmak, 4. Türk Dünyasının dili ve edebiyatı ile ilgili meseleler üzerinde öğrencilere donanımlı şekilde bilgi kazandırmak ve Türk kültürüne karşı bilinçli bir yaklaşım geliştirmesini sağlamak, 5. Öğrencileri bilimsel platformda bireysel araştırmaya teşvik etmek, Türkçenin güncel meseleleri üzerinde düşünüp fikir üretmelerini sağlamak ve onları bu sorunlara yaklaştırmak, 6. Sosyal olayları ve çeşitli kültür örüntülerini değerlendirip insanları etkileme ve iletişim kurma becerileri olan bireyler yetiştirmek, 7. Türk dilinin konuşulduğu coğrafyalarda yaşanan tarihî olaylardan hareketle günümüz meselelerine ışık tutacak araştırmalar yapmaya teşvik etmek, 8. Devletin çeşitli kademelerinde istihdam edilecek Türk Cumhuriyetlerini bilen, tanıyan bölge uzmanları yetiştirmek.

Bilgi İşlem Daire Başkanlığı © 2023