ÖZEL EĞİTİM ÖĞRETMENLİĞİ, LİSANS PROGRAMI, (ÖRGÜN ÖĞRETİM)

Genel Bilgi

Açıldığı Yıl 2016 Düzey Lisans
ISCED Kodu Örgün - 1. Öğretim Öğretim Türü Örgün Öğretim
Eğitim Dili Türkçe Kontenjan Ort 40
Yabancı Dil İngilizce
Mesleki Eğitim Özel Eğitim Öğretmenliği
Kabul Koşulları ÖSYM Kılavuzunda belirtilen ve güncellenen koşullar
Önceki Öğrenmenin Tanınması

Türkiyedeki ve yabancı ülkelerdeki yükseköğretim kurumlarından İstanbul Üniversitesine yatay geçiş yapmak isteyen öğrenciler için Yükseköğretim Kurumlarında Ön Lisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yandal ile Kurumlararası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik ve Üniversitemiz Senatosunun belirlediği esas ve şartlar uygulanır.

Meslek Yüksekokullarından mezun olanların, bitirdikleri alanların devamı niteliğindeki lisans programlarına dikey geçişleri için Meslek Yüksekokulları ve Açık Öğretim Ön Lisans Programları Mezunlarının Lisans Öğrenimine Devamları Hakkındaki Yönetmelik hükümleri uygulanır.

Özel Koşullar Yok
İş Birliği Yok
İş Birliği Olan Yok
Program Başkanı Doç. Dr. SERAP EMİR

Vizyon

Özel eğitim alanındaki gelişmelere yön veren özel eğitim öğretmenleri yetiştirmek.

Misyon

Özel eğitim öğretmenliği alanında bilimsel yaklaşımı benimseyen; bilgi üreten ve uygulamalarıyla toplumun gelişmesinde katkıda bulunmayı ilke edinen; katılımcı ve paydaşlarla iş birliği yapabilen; ulusal değerlere sahip, evrensel değerlere açık; ülkemizde ve dünyada yaşanan sorunlara duyarlı, özel eğitimin gerekliliğine inanan nitelikli eğitimciler yetiştirmek ve bu amaca yönelik bilimsel araştırmalar yapabilen öğretmenler yetiştirmek.

Kabul Koşulları

ÖSYM Kılavuzunda belirtilen ve güncellenen koşullar

2017 © Bilgi İşlem Daire Başkanlığı.