FARMASÖTİK BOTANİK, DOKTORA PROGRAMI, (ÖRGÜN ÖĞRETİM)

Genel Bilgi

Açıldığı Yıl 1982-1983 Düzey Doktora
ISCED Kodu 7/72/727 Öğretim Türü Örgün Öğretim
Eğitim Dili Türkçe Kontenjan Ort 2
Yabancı Dil Yok
Mesleki Eğitim Yok
Kabul Koşulları İstanbul Üniversitesi Eğitim Öğretim Yönetmeliği ve Senato tarafından kabul edilen başvuru koşulları (ALES, ÜDS veya Dengi sınavları, Mülakat)
Önceki Öğrenmenin Tanınması

Türkiyedeki ve yabancı ülkelerdeki yükseköğretim kurumlarından İstanbul Üniversitesine yatay geçiş yapmak isteyen öğrenciler için Yükseköğretim Kurumlarında Ön Lisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yandal ile Kurumlararası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik ve Üniversitemiz Senatosunun belirlediği esas ve şartlar uygulanır.

Meslek Yüksekokullarından mezun olanların, bitirdikleri alanların devamı niteliğindeki lisans programlarına dikey geçişleri için Meslek Yüksekokulları ve Açık Öğretim Ön Lisans Programları Mezunlarının Lisans Öğrenimine Devamları Hakkındaki Yönetmelik hükümleri uygulanır.

Özel Koşullar Eczacılık Lisans (5 yıllık) Farmasötik Botanik Yüksek lisans derecelerine sahip olmak
İş Birliği Yok
İş Birliği Olan Yok
Program Başkanı

Vizyon

Farmasötik botanik alanında yapacağı çağdaş eğitim ve ileri araştırmalar ile uluslararası düzeyde toplumun her alanında etkin ve yetkin lisansüstü eğitim veren, uluslararası düzeyde bilime katkıda bulunan bir merkez olmaktır.

Misyon

Farmasötik Botanik lisansüstü öğrenim ve eğitimi ile bu konuda yetkin bilim insanı yetiştiren, Türkiye bitkilerinin tanıtılması ve korunması ile ekonomik değer taşıyan özellikle tıbbi bitkilerin tanıtılmasında öncü olan, ve öğrendikleri en yeni gelişim ve araştırma sonuçlarının uygulayıcısı olarak yaşadıkları toplumun yaşam kalitesini yükselten öğrenciler yetiştirmektir.

Kabul Koşulları

İstanbul Üniversitesi Eğitim Öğretim Yönetmeliği ve Senato tarafından kabul edilen başvuru koşulları (ALES, ÜDS veya Dengi sınavları, Mülakat)

2017 © Bilgi İşlem Daire Başkanlığı.