HALK SAĞLIĞI (ISTANBUL TIP), DOKTORA PROGRAMI, (ÖRGÜN ÖĞRETİM)

Genel Bilgi

Açıldığı Yıl 1981 Düzey Doktora
ISCED Kodu Öğretim Türü Örgün Öğretim
Eğitim Dili Türkçe Kontenjan Ort
Yabancı Dil
Mesleki Eğitim
Kabul Koşulları Tıp, Eczacılık, Dişhekimliğ, Veteriner Sağlık Bilimleri Fakülteleri, Mühendislik(kimya, endüstri, işletme vb)Fakülteleri, Fen ve Edebiyat(sosyoloji, psikoloji, antropoloji, fizik,kimya biyolojivb) Fakültelerinden mezun 5-6 senelik lisans eğitimi görenler doktora programına başvurabilirlr. 4 yıllık lisans mezunları ise Halk Sağlığı Yüksek Lisans eğitimlerini tamamladıktan sonra doktora programına başvurma hakkına sahip olur.
Önceki Öğrenmenin Tanınması

Türkiyedeki ve yabancı ülkelerdeki yükseköğretim kurumlarından İstanbul Üniversitesine yatay geçiş yapmak isteyen öğrenciler için Yükseköğretim Kurumlarında Ön Lisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yandal ile Kurumlararası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik ve Üniversitemiz Senatosunun belirlediği esas ve şartlar uygulanır.

Meslek Yüksekokullarından mezun olanların, bitirdikleri alanların devamı niteliğindeki lisans programlarına dikey geçişleri için Meslek Yüksekokulları ve Açık Öğretim Ön Lisans Programları Mezunlarının Lisans Öğrenimine Devamları Hakkındaki Yönetmelik hükümleri uygulanır.

Özel Koşullar Yok
İş Birliği Evet. Sağlık Bilimleri Enstitüsü ve Sosyal Bilimler Enstitüsünden öğrencinin araştırma alanına ilişkin konularda ilgili programlardan kredi karşılığı eğitim desteği sağlanmaktadır
İş Birliği Olan
Program Başkanı Prof. Dr. AYŞE EMEL ÖNAL

Vizyon

Atatürk ilkelerine dayalı, Halkçı ve Devletçi Sağlık Politikalarından yana bir görüş benimsemek ve bunu sürdürmektir. Anabilim Dalımızın tüm çalışanları sağlığın doğuştan kazanılan en temel insan haklarından biri olduğuna, bu doğrultuda koruyucu, geliştirici, tedavi edici ve esenlendirici sağlık hizmetlerinin kar amacı güdülmeksizin, asıl olarak kamu eliyle sunulmasının en uygun yol olduğuna inanmaktadır. Ayrıca sağlık çok yönlü, çok bileşenli, bir olgu olduğu için sadece sağlık sektörünün sorumluluk alanında olmadığı, çok çeşitli sektörlerle işbirliğinin şart olduğu görüşündedir.

Misyon

Programın temel misyonu, Fakültemizdeki tıp eğitiminin amacı doğrultusunda öğrencilerimizin bireyin ve toplumun sağlığını korumak, geliştirmek ve sağlık sorunlarını çözümlemekte geçerli girişimler yapabilecek bilgi, beceri ve tutumları kazanmaları için kuramsal ve uygulamalı eğitim yürütmektir. Bunu yaparken ana hedefimiz; öğrencilerimizin birlikte çalıştığı sağlık ekibiyle uyum içinde, etkili iletişim, yönetim ve liderlik özellikleriyle toplum sağlığına katkı yapan bireyler olarak yetişmeleridir

Kabul Koşulları

Tıp, Eczacılık, Dişhekimliğ, Veteriner Sağlık Bilimleri Fakülteleri, Mühendislik(kimya, endüstri, işletme vb)Fakülteleri, Fen ve Edebiyat(sosyoloji, psikoloji, antropoloji, fizik,kimya biyolojivb) Fakültelerinden mezun 5-6 senelik lisans eğitimi görenler doktora programına başvurabilirlr. 4 yıllık lisans mezunları ise Halk Sağlığı Yüksek Lisans eğitimlerini tamamladıktan sonra doktora programına başvurma hakkına sahip olur.

2017 © Bilgi İşlem Daire Başkanlığı.