SPOR YÖNETİCİLİĞİ, DOKTORA PROGRAMI, (ÖRGÜN ÖĞRETİM)

Genel Bilgi

Açıldığı Yıl Düzey Doktora
ISCED Kodu Öğretim Türü Örgün Öğretim
Eğitim Dili Türkçe Kontenjan Ort 5
Yabancı Dil İngilizce
Mesleki Eğitim
Kabul Koşulları 1. Yüksek Lisans mezunu olmak 2. Ales sınavına girmiş ve yeterli puan almış olmak 3. YDS veya eşdeğerliliği YÖK tarafından kabul edilmiş Yabancı Dil sınavlarından birine girmiş ve yeterli puanı almış olmak 4. Anabilim Dalı tarafından yapılan mülakatta girmek Minimum kabul puanları ve ağırlıkları İstanbul Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği ve Senatonun belirlediği koşullar çerçevesinde saptanmaktadır.
Önceki Öğrenmenin Tanınması

Türkiyedeki ve yabancı ülkelerdeki yükseköğretim kurumlarından İstanbul Üniversitesine yatay geçiş yapmak isteyen öğrenciler için Yükseköğretim Kurumlarında Ön Lisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yandal ile Kurumlararası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik ve Üniversitemiz Senatosunun belirlediği esas ve şartlar uygulanır.

Meslek Yüksekokullarından mezun olanların, bitirdikleri alanların devamı niteliğindeki lisans programlarına dikey geçişleri için Meslek Yüksekokulları ve Açık Öğretim Ön Lisans Programları Mezunlarının Lisans Öğrenimine Devamları Hakkındaki Yönetmelik hükümleri uygulanır.

Özel Koşullar -
İş Birliği FARABİ, ERASMUS, MEVLANA gibi değişim programları ile gelen öğrencilere de eğitim vermektedir.
İş Birliği Olan -
Program Başkanı Prof. Dr. BİLGE DONUK

Vizyon

Spor kültürünün kazanılması, olimpizm felsefesinin benimsenmesi, spor ve sporla ilgili organizasyonların belli bir alanında uzmanlaşmak ve bunun topluma anlatabilme ve yayma becerilerine sahip olma becerisi kazandırabilmek.Ulusal ve uluslararası düzeyde tercih edilen ve de spor ve spor yönetimi alanında güvenilir ve saygın bir anabilim dalı olmaktır.

Misyon

Spor organizasyonlarının iç ve dış çevre analizini yapabilme, problemlerini çözme ve değişen koşullara uygun kararlar alabilmek ve uygulama yapmak. Mesleki ve bireysel iletişim becerilerini kullanmak ve yazılı ve sözlü sunum yapma. Koçluk, liderlik, mentorluk ve analitik düşünme becerilerine sahip olmak.

Kabul Koşulları

1. Yüksek Lisans mezunu olmak 2. Ales sınavına girmiş ve yeterli puan almış olmak 3. YDS veya eşdeğerliliği YÖK tarafından kabul edilmiş Yabancı Dil sınavlarından birine girmiş ve yeterli puanı almış olmak 4. Anabilim Dalı tarafından yapılan mülakatta girmek Minimum kabul puanları ve ağırlıkları İstanbul Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği ve Senatonun belirlediği koşullar çerçevesinde saptanmaktadır.

2017 © Bilgi İşlem Daire Başkanlığı.