HAREKET VE ANTRENMAN BİLİMLERİ, DOKTORA PROGRAMI, (ÖRGÜN ÖĞRETİM)

Genel Bilgi

Açıldığı Yıl 2013-2014 Düzey Doktora
ISCED Kodu Öğretim Türü Örgün Öğretim
Eğitim Dili Türkçe Kontenjan Ort 5
Yabancı Dil İngilizce
Mesleki Eğitim
Kabul Koşulları Programa, Tezli yüksek lisans mezuları başvurabilir. ALES'ten sayısal en az 65 almaları gerekir. Ayrıca merkeziz YDS sınavına girerek, en az 55 yabancı dil puanı almış olmak.
Önceki Öğrenmenin Tanınması

Türkiyedeki ve yabancı ülkelerdeki yükseköğretim kurumlarından İstanbul Üniversitesine yatay geçiş yapmak isteyen öğrenciler için Yükseköğretim Kurumlarında Ön Lisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yandal ile Kurumlararası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik ve Üniversitemiz Senatosunun belirlediği esas ve şartlar uygulanır.

Meslek Yüksekokullarından mezun olanların, bitirdikleri alanların devamı niteliğindeki lisans programlarına dikey geçişleri için Meslek Yüksekokulları ve Açık Öğretim Ön Lisans Programları Mezunlarının Lisans Öğrenimine Devamları Hakkındaki Yönetmelik hükümleri uygulanır.

Özel Koşullar Bilimsel Hazırlık Koşulu ile: Hareket ve antrenman bilimleri dışındaki tüm fakültelerin tezli yüksek lisans lisans mezunları iki yarıyıl Bilimsel Hazırlık alması şartı vardır.
İş Birliği Erasmus kapsamında
İş Birliği Olan
Program Başkanı Doç. Dr. MEHMET ÖZTÜRK

Vizyon

Vizyonumuz Spor bilimleri alanında Ulusal ve uluslararası düzeyde alanında lider, saygın ve yenilikçi bir kurum olmaya çalışmaktır.

Misyon

Misyonumuz Misyonumuz sorumluluk sahibi, bilimsel araştırmalarla toplumların gelişen hareket ve antrenman bilimleri alanındaki ihtiyaçlarına cevap verebilen, amacı yaşam boyu öğrenme olan ulusal ve uluslararası düzeyde bilime katkı yapacak, yaratıcı bilimsel düşünceye sahip alanında yetkin bilim adamları yetiştirmektir. Misyonumuz sorumluluk sahibi, bilimsel araştırmalarla toplumların gelişen spor bilimleri alanındaki ihtiyaçlarına cevap verebilen, amacı yaşam boyu öğrenme olan ulusal ve uluslararası düzeyde spor bilimine katkı yapacak, yaratıcı bilimsel düşünceye sahip alanında yetkin bilim insanları yetiştirmektir.

Kabul Koşulları

Programa, Tezli yüksek lisans mezuları başvurabilir. ALES'ten sayısal en az 65 almaları gerekir. Ayrıca merkeziz YDS sınavına girerek, en az 55 yabancı dil puanı almış olmak.

2017 © Bilgi İşlem Daire Başkanlığı.