EBELİK, DOKTORA PROGRAMI, (ÖRGÜN ÖĞRETİM)

Genel Bilgi

Açıldığı Yıl 2013-2014 Akademik Yılı Bahar Yarıyılı Düzey Doktora
ISCED Kodu 137634 - 1 - (3039) Öğretim Türü Örgün Öğretim
Eğitim Dili Türkçe Kontenjan Ort
Yabancı Dil Yok
Mesleki Eğitim Yok
Kabul Koşulları İstanbul Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği ve Senato tarafından kabul edilen başvuru koşulları (ALES, YDS veya dengi sınavlar, mülakat) ve Ebelik Yüksek Lisans Programı mezunu olmak
Önceki Öğrenmenin Tanınması

Türkiyedeki ve yabancı ülkelerdeki yükseköğretim kurumlarından İstanbul Üniversitesine yatay geçiş yapmak isteyen öğrenciler için Yükseköğretim Kurumlarında Ön Lisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yandal ile Kurumlararası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik ve Üniversitemiz Senatosunun belirlediği esas ve şartlar uygulanır.

Meslek Yüksekokullarından mezun olanların, bitirdikleri alanların devamı niteliğindeki lisans programlarına dikey geçişleri için Meslek Yüksekokulları ve Açık Öğretim Ön Lisans Programları Mezunlarının Lisans Öğrenimine Devamları Hakkındaki Yönetmelik hükümleri uygulanır.

Özel Koşullar Hemşirelik Anabilim Dalları Yüksek Lisans mezunları, Bilimsel Hazırlık Programından sonra kabul edilecektir.
İş Birliği Diğer birimlerin diploma programlarıyla çift anadal, yandal, ortak diploma vb. işbirliği olanakları bulunmamaktadır.
İş Birliği Olan Diğer birimlerin diploma programlarıyla çift anadal, yandal, ortak diploma vb. gerçekleşmiş işbirlikleri yoktur.
Program Başkanı Doç. Dr. GÜLÜMSER DOLGUN

Vizyon

Ulusal ve uluslararası düzeyde kadın ve yeni doğanın sağlık bakımı gereksinimlerinin karşılanmasına yönelik yenilikler geliştiren, ulusal ve uluslararası düzeyde tanınan ve tercih edilen bir program olmaktır.

Misyon

Mesleki bilgi, beceri ve değerlerini kullanarak kadın ve yeni doğanın sağlığının korunması, geliştirilmesi ve sorunlarının çözümlenmesini bütüncül bir yaklaşımla sağlayan, güncel teknoloji ile araştırma ve eğitim hizmetlerini dünya insanlarına sunan, ebelik mesleğinin güçlenmesine katkı sağlayan doktor (PhD) unvanına sahip ebeler yetiştirmektir.

Kabul Koşulları

İstanbul Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği ve Senato tarafından kabul edilen başvuru koşulları (ALES, YDS veya dengi sınavlar, mülakat) ve Ebelik Yüksek Lisans Programı mezunu olmak

2017 © Bilgi İşlem Daire Başkanlığı.