BESLENME (İST_ÇOÇUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI), DOKTORA PROGRAMI, (ÖRGÜN ÖĞRETİM)

Genel Bilgi

Açıldığı Yıl 1982-1983 Düzey
ISCED Kodu Öğretim Türü Örgün Öğretim
Eğitim Dili Türkçe Kontenjan Ort
Yabancı Dil Yok
Mesleki Eğitim
Kabul Koşulları Yok
Önceki Öğrenmenin Tanınması

Türkiyedeki ve yabancı ülkelerdeki yükseköğretim kurumlarından İstanbul Üniversitesine yatay geçiş yapmak isteyen öğrenciler için Yükseköğretim Kurumlarında Ön Lisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yandal ile Kurumlararası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik ve Üniversitemiz Senatosunun belirlediği esas ve şartlar uygulanır.

Meslek Yüksekokullarından mezun olanların, bitirdikleri alanların devamı niteliğindeki lisans programlarına dikey geçişleri için Meslek Yüksekokulları ve Açık Öğretim Ön Lisans Programları Mezunlarının Lisans Öğrenimine Devamları Hakkındaki Yönetmelik hükümleri uygulanır.

Özel Koşullar İstanbul Üniversitesi Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği ve Senato tarafından kabul edilen başvuru koşulları (ALES, ÜDS veya dengi sınavları, mülakat)
İş Birliği Yok
İş Birliği Olan Yok
Program Başkanı

Vizyon

Beslenme biliminin kapsamındaki temel ve güncel bilgiler; kronik hastalıkların önlenmesi ile ilgili gelişmeler; beslenme kökenli hastalıkların tedavisinde bilgilerin geliştirilmesi konusunda güncel bilgilere sahip alanında yetkin insanlar yetiştiren, ulusal ve uluslararası düzeyde saygın ve öncü bir program olmak.

Misyon

Sağlıklı beslenmenin önemi, beslenme bilimi kapsamındaki temel ve güncel bilgiler, kronik hastalıkların önlenmesi ile ilgili gelişmeler, beslenme kökenli hastalıkların tedavisinde güncel bilgileri konusunda bilgi ve beceri kazanmış, sağlıklı beslenme önerileri yapabilen yeterliliğe sahip ulusal ve uluslararası düzeyde bilime katkı yapacak, yaratıcı, çağdaş ve bilimsel düşünceye sahip, lanında yetkin insanlar yetiştirmek.

Kabul Koşulları

Yok

2017 © Bilgi İşlem Daire Başkanlığı.