TIBBİ EKOLOJİ VE HİDROKLİMATOLOJİ (İSTANBUL TIP), DOKTORA PROGRAMI, (ÖRGÜN ÖĞRETİM)

Genel Bilgi

Açıldığı Yıl 1981-1982 Düzey Doktora
ISCED Kodu 7-72 Öğretim Türü Örgün Öğretim
Eğitim Dili Türkçe Kontenjan Ort 2
Yabancı Dil Yok
Mesleki Eğitim Yok
Kabul Koşulları Tıbbi Ekoloji ve Hidroklimatoloji Yüksek lisans programı mezunu veya tıp doktoru olmak.
Önceki Öğrenmenin Tanınması

Türkiyedeki ve yabancı ülkelerdeki yükseköğretim kurumlarından İstanbul Üniversitesine yatay geçiş yapmak isteyen öğrenciler için Yükseköğretim Kurumlarında Ön Lisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yandal ile Kurumlararası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik ve Üniversitemiz Senatosunun belirlediği esas ve şartlar uygulanır.

Meslek Yüksekokullarından mezun olanların, bitirdikleri alanların devamı niteliğindeki lisans programlarına dikey geçişleri için Meslek Yüksekokulları ve Açık Öğretim Ön Lisans Programları Mezunlarının Lisans Öğrenimine Devamları Hakkındaki Yönetmelik hükümleri uygulanır.

Özel Koşullar
İş Birliği Yok
İş Birliği Olan Yok
Program Başkanı Prof. Dr. HATİCE GÜRDAL

Vizyon

Ülke çapında akademik düzeyde eğitim ve hizmetin yaygınlaşmasını sağlamak, klinik ve deneysel çalışmalar gerçekleştirerek bu alanda bilgi üretmek ve ulusal ve uluslararası bilimsel ortama katkıda bulunmak, bilimsel veriler ışığında kaplıca ve diğer doğal tedavilerin düzenlenmesini sağlamak

Misyon

Tıbbi Ekoloji ve Hidroklimatoloji alanında uluslararası platformlarda kabul gören standartta eğitim kazandırmaya yönelik bilgilerin verilmesini, becerilerin geliştirilmesini akademik ortamlarda etkili iletilişim kurabilme yeteneğinin geliştirilmesi, bağımsız araştırma yapabilecek ve bilimsel çalışmalarda yer alabilecek yetkinliğin kazandırılmasını amaçlar.

Kabul Koşulları

Tıbbi Ekoloji ve Hidroklimatoloji Yüksek lisans programı mezunu veya tıp doktoru olmak.

2017 © Bilgi İşlem Daire Başkanlığı.