BİYOİSTATİSTİK VE TIP BİLİŞİMİ (CERRAHPAŞA TIP), DOKTORA PROGRAMI, (ÖRGÜN ÖĞRETİM)

Genel Bilgi

Açıldığı Yıl 1982-1983 ÖĞRETİM YILI Düzey Doktora
ISCED Kodu 7-72. Öğretim Türü
Eğitim Dili Türkçe Kontenjan Ort
Yabancı Dil yok
Mesleki Eğitim yok
Kabul Koşulları İstanbul Üniversitesi Eğitim Öğretim Yönetmeliği ve Senato tarafından kabul edilen başvuru koşulları (ALES, ÜDS veya Dengi sınavları, Mülakat)
Önceki Öğrenmenin Tanınması

Türkiyedeki ve yabancı ülkelerdeki yükseköğretim kurumlarından İstanbul Üniversitesine yatay geçiş yapmak isteyen öğrenciler için Yükseköğretim Kurumlarında Ön Lisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yandal ile Kurumlararası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik ve Üniversitemiz Senatosunun belirlediği esas ve şartlar uygulanır.

Meslek Yüksekokullarından mezun olanların, bitirdikleri alanların devamı niteliğindeki lisans programlarına dikey geçişleri için Meslek Yüksekokulları ve Açık Öğretim Ön Lisans Programları Mezunlarının Lisans Öğrenimine Devamları Hakkındaki Yönetmelik hükümleri uygulanır.

Özel Koşullar Biyoistatistik ve Demografi ve Kanser Epidemiyolojisi Yüksek Lisans mezunu
İş Birliği yok
İş Birliği Olan yok
Program Başkanı

Vizyon

Ulusal ve uluslar arası düzeyde , araştırma süreçlerini hazırlama, veri yönetimi, Biyoistatistiksel çözümlemeler ve araştırma kalitesi süreçleri açısından ,özgün kalitede eğitim.

Misyon

Bilimsel Araştırmaların tasarım, hazırlık , veri yönetimi ve çözümlenmesi, kalite denetimi ile ilgili bilgilerin verilmesi, bilgisayar yazılımlarının kullanılmasında özel alanlarda bilgi ve beceri kazandırılması.

Kabul Koşulları

İstanbul Üniversitesi Eğitim Öğretim Yönetmeliği ve Senato tarafından kabul edilen başvuru koşulları (ALES, ÜDS veya Dengi sınavları, Mülakat)

2017 © Bilgi İşlem Daire Başkanlığı.