MİKROBİYOLOJİ (CERRAHPAŞA TIP), DOKTORA PROGRAMI, (ÖRGÜN ÖĞRETİM)

Genel Bilgi

Açıldığı Yıl 1993 Düzey -
ISCED Kodu Öğretim Türü Örgün Öğretim
Eğitim Dili Türkçe Kontenjan Ort 3
Yabancı Dil -
Mesleki Eğitim Mesleki hazırlık eğitimi değildir
Kabul Koşulları a) Genel kontenjanlardan doktora programlarına kabul edilebilmek için adaylardan Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğinin 16 ncı maddesindeki şartlar aranır. b) Lisans (Hekim) veya Yüksek Lisans derecesine sahip olmak, c) Başka bir yüksek öğretim programında kayıtlı olmamak d) İlânda yazılı süre içinde ilgili Enstitüye başvurmak e) ALES veya eşdeğeri sınavdan Yükseköğretim Kurulunca belirlenen esaslara göre Senatonun kabul ettiği puanı almış olmak f) YDS veya eşdeğeri sınavdan 55 veya karşılığından az olmamak üzere Senatoca belirlenen yabancı dil notunu almış olmak g) Başvurdukları programın anabilim dalında yapılacak mülakatta başarılı olmak (Doktora programlarına kabul edilebilmek için giriş notunun en az 75 olması gerekir).
Önceki Öğrenmenin Tanınması

Türkiyedeki ve yabancı ülkelerdeki yükseköğretim kurumlarından İstanbul Üniversitesine yatay geçiş yapmak isteyen öğrenciler için Yükseköğretim Kurumlarında Ön Lisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yandal ile Kurumlararası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik ve Üniversitemiz Senatosunun belirlediği esas ve şartlar uygulanır.

Meslek Yüksekokullarından mezun olanların, bitirdikleri alanların devamı niteliğindeki lisans programlarına dikey geçişleri için Meslek Yüksekokulları ve Açık Öğretim Ön Lisans Programları Mezunlarının Lisans Öğrenimine Devamları Hakkındaki Yönetmelik hükümleri uygulanır.

Özel Koşullar Tıp Doktoru, Dişh Hekimi, Veteriner Hekim, Mikrobiyoloji Uzmanı, Mikrobiyoloji Yüksek Lisans , Farmasötik Mikrobiyoloji Yüksek Lisans Mezunu
İş Birliği İstanbul Üniversitesi,İstanbul Tıp Fakültesi,Mikrobiyoloji Anabilim Dalında uygulanan Doktora programı ile iş birliği içindedir.
İş Birliği Olan -
Program Başkanı

Vizyon

Mikrobiyoloji Doktora Programının Vizyonu Mikrobiyoloji ve Klinik mikrobiyoloji alanında, bağımsız araştırma yapma, bilimsel olayları geniş ve derin bir bakış açısı ile irdeleyerek yorum yapabilme yeteneklerine sahip ,bilimsel çalışmalarda yer alabilecek yetkinliği kazanmış uzman bilim adamı yetiştirmektir

Misyon

Mikrobiyoloji Doktora Programının Misyonu Mikrobiyoloji ve Klinik mikrobiyoloji alanında derinleşmiş bilgiye sahip , mikrobiyoloji bilimine katkıda bulunacak bilimsel çalışmalarda yer alabilecek yetkinliği kazanmış uzman bilim adamı yetiştirmektir

Kabul Koşulları

a) Genel kontenjanlardan doktora programlarına kabul edilebilmek için adaylardan Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğinin 16 ncı maddesindeki şartlar aranır. b) Lisans (Hekim) veya Yüksek Lisans derecesine sahip olmak, c) Başka bir yüksek öğretim programında kayıtlı olmamak d) İlânda yazılı süre içinde ilgili Enstitüye başvurmak e) ALES veya eşdeğeri sınavdan Yükseköğretim Kurulunca belirlenen esaslara göre Senatonun kabul ettiği puanı almış olmak f) YDS veya eşdeğeri sınavdan 55 veya karşılığından az olmamak üzere Senatoca belirlenen yabancı dil notunu almış olmak g) Başvurdukları programın anabilim dalında yapılacak mülakatta başarılı olmak (Doktora programlarına kabul edilebilmek için giriş notunun en az 75 olması gerekir).

2017 © Bilgi İşlem Daire Başkanlığı.