SOSYAL BİLİMLER, DOKTORA PROGRAMI, (ÖRGÜN ÖĞRETİM)

Genel Bilgi

Açıldığı Yıl 1986-1987 Düzey
ISCED Kodu 72 Öğretim Türü Örgün Öğretim
Eğitim Dili Türkçe Kontenjan Ort 9
Yabancı Dil Yok
Mesleki Eğitim Yok
Kabul Koşulları Yüksek Lisans Eğitimini tamamlamış olup, İ.Ü. Lisansüstü programlarına kabul koşulları ile, Adli Tıp Enstitüsü Yönetim Kurulunca kabul ve ilan edilen kriterleri taşımak.ALES veya ALES'e eşdeğer sayılan ve uluslararası düzeyde kabul gören GRE (Graduate Record Examination) ya da GMAT (Graduate Management Admission Test) sınavından geçerli notu almış olmak.KPDS, ÜDS, TOEFL sınavından veya IELTS sınavından geçerli notu almış olmak. Enstitü dışı Yüksek Lisans programlarını bitirip başvuran öğrencilerin kayıt hakkı kazanmaları halinde bilimsel hazırlık programını almaları zorunludur.
Önceki Öğrenmenin Tanınması

Türkiyedeki ve yabancı ülkelerdeki yükseköğretim kurumlarından İstanbul Üniversitesine yatay geçiş yapmak isteyen öğrenciler için Yükseköğretim Kurumlarında Ön Lisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yandal ile Kurumlararası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik ve Üniversitemiz Senatosunun belirlediği esas ve şartlar uygulanır.

Meslek Yüksekokullarından mezun olanların, bitirdikleri alanların devamı niteliğindeki lisans programlarına dikey geçişleri için Meslek Yüksekokulları ve Açık Öğretim Ön Lisans Programları Mezunlarının Lisans Öğrenimine Devamları Hakkındaki Yönetmelik hükümleri uygulanır.

Özel Koşullar Yok
İş Birliği Yok
İş Birliği Olan Yok
Program Başkanı

Vizyon

Karşılıklı öğrenme ve gelişmeyi sağlayacak bir akademik ortam yaratarak diğer üniversite ve enstitülerle yakın işbirliğine gitmek, bu alandaki ulusal lisansüstü politikalarının geliştirilmesinde aktif rol almak ve adalet sisteminin geliştirilmesine katkı sunmak

Misyon

Adli sosyal bilimler alanında bilimsel teknolojiyi öğretim sürecine katan bilimsel duruşu benimseyen ulslararası bütünleşmeyi sağlamış, topluma ve adalete yararlı bilgi üreten doktora eğitimi vermektir.

Kabul Koşulları

Yüksek Lisans Eğitimini tamamlamış olup, İ.Ü. Lisansüstü programlarına kabul koşulları ile, Adli Tıp Enstitüsü Yönetim Kurulunca kabul ve ilan edilen kriterleri taşımak.ALES veya ALES'e eşdeğer sayılan ve uluslararası düzeyde kabul gören GRE (Graduate Record Examination) ya da GMAT (Graduate Management Admission Test) sınavından geçerli notu almış olmak.KPDS, ÜDS, TOEFL sınavından veya IELTS sınavından geçerli notu almış olmak. Enstitü dışı Yüksek Lisans programlarını bitirip başvuran öğrencilerin kayıt hakkı kazanmaları halinde bilimsel hazırlık programını almaları zorunludur.

2018 © Bilgi İşlem Daire Başkanlığı.