ANATOMİ(CERRAHPAŞA TIP), DOKTORA PROGRAMI, (ÖRGÜN ÖĞRETİM)

Genel Bilgi

Açıldığı Yıl 1967 Düzey DOKTORA
ISCED Kodu 7-72 Öğretim Türü Örgün Öğretim
Eğitim Dili Türkçe Kontenjan Ort 0
Yabancı Dil YOK
Mesleki Eğitim YOK
Kabul Koşulları İstanbul Üniversitesi Eğitim Öğretim Yönetmeliği ve Senato tarafından kabul edilen başvuru koşulları (ALES, ÜDS veya Dengi sınavları, Mülakat)
Önceki Öğrenmenin Tanınması

Türkiyedeki ve yabancı ülkelerdeki yükseköğretim kurumlarından İstanbul Üniversitesine yatay geçiş yapmak isteyen öğrenciler için Yükseköğretim Kurumlarında Ön Lisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yandal ile Kurumlararası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik ve Üniversitemiz Senatosunun belirlediği esas ve şartlar uygulanır.

Meslek Yüksekokullarından mezun olanların, bitirdikleri alanların devamı niteliğindeki lisans programlarına dikey geçişleri için Meslek Yüksekokulları ve Açık Öğretim Ön Lisans Programları Mezunlarının Lisans Öğrenimine Devamları Hakkındaki Yönetmelik hükümleri uygulanır.

Özel Koşullar Tıp Fakültesi lisans, anatomi yüksek lisans, diş hekimliği lisans mezunları başvurabilirler.
İş Birliği YOK
İş Birliği Olan YOK
Program Başkanı Prof. Dr. FATMA GÜLER K.YILDIRIM

Vizyon

Öğrencilere anatomi doktora programını bitirdiklerinde araştırmacı ve öğretici pozisyonunda görev alacak eğitim sağlamak üzere planlanmıştır.

Misyon

Öğrencilerin var olan potansiyellerini en üst düzeye çıkartmalarına fırsat verecek biçimde, çağdaş düzeyde doktora eğitimi sağlayarak insan anatomisi alanında yaratıcı ve evrensel bilime katkı yapan bilim adamları ve uzmanlar yetiştirmeyi amaçlar.

Kabul Koşulları

İstanbul Üniversitesi Eğitim Öğretim Yönetmeliği ve Senato tarafından kabul edilen başvuru koşulları (ALES, ÜDS veya Dengi sınavları, Mülakat)

2017 © Bilgi İşlem Daire Başkanlığı.