TIP TARİHİ VE ETİK (CERRAHPAŞA TIP), DOKTORA PROGRAMI, (ÖRGÜN ÖĞRETİM)

Genel Bilgi

Açıldığı Yıl 2017-2018 Düzey Doktora
ISCED Kodu Öğretim Türü Örgün Öğretim
Eğitim Dili Türkçe Kontenjan Ort
Yabancı Dil
Mesleki Eğitim Tıp Tarihi ve Etik
Kabul Koşulları Tıp Tarihi ve Etik Yüksek Lisans, Tıp Fakültesi Lisans, Diş Hekimliği Fakültesi Lisans, Veterinerlik Fakültesi Lisans Mezunu Olmak.
Önceki Öğrenmenin Tanınması

Türkiyedeki ve yabancı ülkelerdeki yükseköğretim kurumlarından İstanbul Üniversitesine yatay geçiş yapmak isteyen öğrenciler için Yükseköğretim Kurumlarında Ön Lisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yandal ile Kurumlararası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik ve Üniversitemiz Senatosunun belirlediği esas ve şartlar uygulanır.

Meslek Yüksekokullarından mezun olanların, bitirdikleri alanların devamı niteliğindeki lisans programlarına dikey geçişleri için Meslek Yüksekokulları ve Açık Öğretim Ön Lisans Programları Mezunlarının Lisans Öğrenimine Devamları Hakkındaki Yönetmelik hükümleri uygulanır.

Özel Koşullar -
İş Birliği -
İş Birliği Olan -
Program Başkanı

Vizyon

Tıp tarihi eğitiminde vizyonumuz; tıp bilgisinin evriminin tarihi bakış açısıyla değerlendirilmesi ve tıp alanındaki yeniliklerin nasıl oluştuğunun öğretilmesiyle düşünme ve uygulama bağlamında bilime katkıda bulunmanın yollarını geliştirmek. Tıp etiği eğitiminde vizyonumuz ise etik tutum ve davranışların teknolojik gelişmeler doğrultusunda değişiminin gösterilmesi, tıbbi ve klinik araştırmalarda ve tıbbın uğraş alanlarında karşılaşılan etik sorunları evrensel etik ölçülere uygun olarak ve değerler felsefesi bağlamında etik muhakeme ile yorumlama ve çözme yollarını ortaya koymak.

Misyon

Programda iki ayrı görev birlikte yürütülmektedir: Tıp tarihi eğitiminde başlıca görevimiz; tıp biliminin geçmişten geleceğe gelişme sürecini tanıtmak, bu süreçteki düşünce sistemini anlamak ve bu yöntemle günümüz tıbbını kavrayarak yeni bilgiye ulaşma yollarını öğretmektir. Tıp etiği eğitiminde başlıca görevimiz ise, tıbbi ve klinik araştırmalarda ve klinik uygulamalarda etik bilinci sağlamak, etik sorun çözebilme ve etik karar verebilme metodolojisini ve yetisini kazandırmak. Sağlık siyasetinin değerlendirilmesini, analitik düşünme, problem çözme ve etik karar verme becerilerini edindirmek.

Kabul Koşulları

Tıp Tarihi ve Etik Yüksek Lisans, Tıp Fakültesi Lisans, Diş Hekimliği Fakültesi Lisans, Veterinerlik Fakültesi Lisans Mezunu Olmak.

2017 © Bilgi İşlem Daire Başkanlığı.