FARMAKOGNOZİ, DOKTORA PROGRAMI, (ÖRGÜN ÖĞRETİM)

Genel Bilgi

Açıldığı Yıl 1945-1946 Düzey
ISCED Kodu 7/72/727 Öğretim Türü
Eğitim Dili Türkçe Kontenjan Ort 0
Yabancı Dil Yok
Mesleki Eğitim Yok
Kabul Koşulları İstanbul Üniversitesi Eğitim Öğretim Yönetmeliği ve Senato tarafından kabul edilen başvuru koşulları (ALES, ÜDS veya Dengi sınavları, Mülakat)
Önceki Öğrenmenin Tanınması

Türkiyedeki ve yabancı ülkelerdeki yükseköğretim kurumlarından İstanbul Üniversitesine yatay geçiş yapmak isteyen öğrenciler için Yükseköğretim Kurumlarında Ön Lisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yandal ile Kurumlararası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik ve Üniversitemiz Senatosunun belirlediği esas ve şartlar uygulanır.

Meslek Yüksekokullarından mezun olanların, bitirdikleri alanların devamı niteliğindeki lisans programlarına dikey geçişleri için Meslek Yüksekokulları ve Açık Öğretim Ön Lisans Programları Mezunlarının Lisans Öğrenimine Devamları Hakkındaki Yönetmelik hükümleri uygulanır.

Özel Koşullar 5 yıllık eczacılık eğitimi almış veya Farmakognozi alanında yüksek lisans yapmış olmak
İş Birliği Yok
İş Birliği Olan Yok
Program Başkanı Prof. Dr. AFİFE MAT

Vizyon

Doktora öğrencilerinin eğitiminde ve araştırmada lider bir kurum olmak.

Misyon

5 yıllık lisans eğitimi alan eczacılar ve Farmakognozi alanında yüksek lisans yapmış adaylara başta tıbbi ve zehirli bitkiler olmak üzere, deniz canlılarından ve diğer canlılardan elde edilen doğal kaynaklar ve doğal kaynaklardan elde edilen ilaç hammadde ve yardımcı maddelerinin kimyasal yapısını tayin, saf olarak elde etme, türevlendirme, yapılarını aydınlatma, doğadan yeni bileşikler elde etme, olası durumlarda aktivitelerini saptama ve potansiyel etkilerini ilişkilendirmeleri konusunda bilimsel doktora eğitimi vererek, akademik hayata hazırlamak ve ayrıca doğal kaynaklı ilaç konusunda tecrübeli uzmanlar yetiştirmektir.

Kabul Koşulları

İstanbul Üniversitesi Eğitim Öğretim Yönetmeliği ve Senato tarafından kabul edilen başvuru koşulları (ALES, ÜDS veya Dengi sınavları, Mülakat)

2017 © Bilgi İşlem Daire Başkanlığı.