İMMÜNOLOJİ, DOKTORA PROGRAMI, (ÖRGÜN ÖĞRETİM)

Genel Bilgi

Açıldığı Yıl 1982-1983 Düzey Doktora
ISCED Kodu 7/72 Öğretim Türü Örgün Öğretim
Eğitim Dili Türkçe Kontenjan Ort 12
Yabancı Dil
Mesleki Eğitim Yok
Kabul Koşulları İstanbul Üniversitesi Eğitim Öğretim Yönetmeliği ve Senato tarafından kabul edilen başvuru koşulları (ALES, ÜDS veya Dengi sınavları, Mülakat)
Önceki Öğrenmenin Tanınması

Türkiyedeki ve yabancı ülkelerdeki yükseköğretim kurumlarından İstanbul Üniversitesine yatay geçiş yapmak isteyen öğrenciler için Yükseköğretim Kurumlarında Ön Lisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yandal ile Kurumlararası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik ve Üniversitemiz Senatosunun belirlediği esas ve şartlar uygulanır.

Meslek Yüksekokullarından mezun olanların, bitirdikleri alanların devamı niteliğindeki lisans programlarına dikey geçişleri için Meslek Yüksekokulları ve Açık Öğretim Ön Lisans Programları Mezunlarının Lisans Öğrenimine Devamları Hakkındaki Yönetmelik hükümleri uygulanır.

Özel Koşullar Programlar DENEYSEL TIP ARAŞTIRMA ENSTİTÜSÜ, İmmünoloji Anabilim Dalında uygulanmaktadır. Yüksek Lisans Programına katılmak için Tıbbi Biyolog, Biyolog, Kimyager, Kimya Yüksek Mühendisi, Eczacı, Moleküler Biyoloji ve Genetik Lisans Mezunu olma ön koşulları aranmaktadır. Doktora programına başvuru için ise Tıp Doktoru, Dişhekimi, Veteriner Hekim, Temel Tıp Bilimlerinde Yüksek Lisans Mezunu olma şartları aranmaktadır.
İş Birliği
İş Birliği Olan
Program Başkanı Prof. Dr. GÜNNUR DENİZ

Vizyon

İmmünoloji alanında ulusal ve uluslararası düzeyde saygın ve öncü bir kurum olmak.

Misyon

İmmünoloji bilimine ulusal ve uluslararası düzeyde katkı yapacak, yaratıcı, çağdaş ve bilimsel düşünceye sahip, alanında yetkin insanlar yetiştirmek

Kabul Koşulları

İstanbul Üniversitesi Eğitim Öğretim Yönetmeliği ve Senato tarafından kabul edilen başvuru koşulları (ALES, ÜDS veya Dengi sınavları, Mülakat)

2017 © Bilgi İşlem Daire Başkanlığı.