FİZYOTERAPİ REHABİLİTASYON (KARDİYOLOJİ), DOKTORA PROGRAMI, (ÖRGÜN ÖĞRETİM)

Genel Bilgi

Açıldığı Yıl 1993-1994 Düzey Doktora
ISCED Kodu 0,0972222222222222 Öğretim Türü Örgün Öğretim
Eğitim Dili Türkçe Kontenjan Ort 0
Yabancı Dil YOK
Mesleki Eğitim YOK
Kabul Koşulları İstanbul Üniversitesi Eğitim Öğretim Yönetmeliği ve Senato tarafından kabul edilen başvuru koşulları (ALES, ÜDS veya Dengi sınavları, Mülakat)
Önceki Öğrenmenin Tanınması

Türkiyedeki ve yabancı ülkelerdeki yükseköğretim kurumlarından İstanbul Üniversitesine yatay geçiş yapmak isteyen öğrenciler için Yükseköğretim Kurumlarında Ön Lisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yandal ile Kurumlararası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik ve Üniversitemiz Senatosunun belirlediği esas ve şartlar uygulanır.

Meslek Yüksekokullarından mezun olanların, bitirdikleri alanların devamı niteliğindeki lisans programlarına dikey geçişleri için Meslek Yüksekokulları ve Açık Öğretim Ön Lisans Programları Mezunlarının Lisans Öğrenimine Devamları Hakkındaki Yönetmelik hükümleri uygulanır.

Özel Koşullar Bilim uzmanı (MSc) olan fizyoterapistler
İş Birliği YOK
İş Birliği Olan YOK
Program Başkanı Prof. Dr. SAİT MESUT DOĞAN

Vizyon

Alanında ulusal düzeydeki lisansüstü programlara rehberlik eden, yenilikçi, bilgi akışını doğru, hızlı, güncel ve etkin bir biçimde gerçekleştiren, uluslararası düzeyde ise bilimsel olarak etkin olan bir program olmak.

Misyon

Alanında yetkin, araştırmacı, toplum sağlığı için tam yetki ile görev ve sorumluluklar üstlenebilen uzmanlar yetiştirmek.

Kabul Koşulları

İstanbul Üniversitesi Eğitim Öğretim Yönetmeliği ve Senato tarafından kabul edilen başvuru koşulları (ALES, ÜDS veya Dengi sınavları, Mülakat)

2017 © Bilgi İşlem Daire Başkanlığı.