FARMASÖTİK MİKROBİYOLOJİ, DOKTORA PROGRAMI, (ÖRGÜN ÖĞRETİM)

Genel Bilgi

Açıldığı Yıl 2004 Düzey
ISCED Kodu 0,0972222222222222 Öğretim Türü Örgün Öğretim
Eğitim Dili Türkçe Kontenjan Ort
Yabancı Dil YOK
Mesleki Eğitim YOK
Kabul Koşulları İstanbul Üniversitesi Eğitim Öğretim Yönetmeliği ve Senato tarafından kabul edilen başvuru koşulları (ALES, ÜDS veya Dengi sınavları, Mülakat)
Önceki Öğrenmenin Tanınması

Türkiyedeki ve yabancı ülkelerdeki yükseköğretim kurumlarından İstanbul Üniversitesine yatay geçiş yapmak isteyen öğrenciler için Yükseköğretim Kurumlarında Ön Lisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yandal ile Kurumlararası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik ve Üniversitemiz Senatosunun belirlediği esas ve şartlar uygulanır.

Meslek Yüksekokullarından mezun olanların, bitirdikleri alanların devamı niteliğindeki lisans programlarına dikey geçişleri için Meslek Yüksekokulları ve Açık Öğretim Ön Lisans Programları Mezunlarının Lisans Öğrenimine Devamları Hakkındaki Yönetmelik hükümleri uygulanır.

Özel Koşullar 5 yıllık Eczacılık Fakültesi mezunu veya Farmasötik Mikrobiyoloji Yüksek Lisansı mezunu olmak.
İş Birliği YOK
İş Birliği Olan YOK
Program Başkanı Prof. Dr. BERNA ÖZBEK ÇELİK

Vizyon

Farmasötik Mikrobiyoloji alanında ulusal düzeydeki lisansüstü programlara liderlik eden, yenilikçi, bilgi akışını doğru, hızlı, güncel ve etkin bir biçimde gerçekleştiren, uluslararası düzeyde ise bilimsel olarak yetkin bir program olmak.

Misyon

Meslek yaşamlarında karşılaşacakları her türlü problemi çözmede ihtiyaç duydukları bilgilerle donatılmış gerekli beceri ve bilimsel bakış açısı kazanmış yetkin kişiler yetiştirmektir.

Kabul Koşulları

İstanbul Üniversitesi Eğitim Öğretim Yönetmeliği ve Senato tarafından kabul edilen başvuru koşulları (ALES, ÜDS veya Dengi sınavları, Mülakat)

2017 © Bilgi İşlem Daire Başkanlığı.