İLERİ NÖROLOJİK BİLİMLER, DOKTORA PROGRAMI, (ÖRGÜN ÖĞRETİM)

Genel Bilgi

Açıldığı Yıl 2007-2008 Güz dönemi Düzey Doktora
ISCED Kodu 7/72/721 Öğretim Türü Örgün Öğretim
Eğitim Dili Türkçe Kontenjan Ort
Yabancı Dil YOK
Mesleki Eğitim YOK
Kabul Koşulları İstanbul Üniversitesi Eğitim Öğretim Yönetmeliği ve Senato tarafından kabul edilen başvuru koşulları (ALES, ÜDS veya Dengi sınavları, Mülakat)
Önceki Öğrenmenin Tanınması

Türkiyedeki ve yabancı ülkelerdeki yükseköğretim kurumlarından İstanbul Üniversitesine yatay geçiş yapmak isteyen öğrenciler için Yükseköğretim Kurumlarında Ön Lisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yandal ile Kurumlararası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik ve Üniversitemiz Senatosunun belirlediği esas ve şartlar uygulanır.

Meslek Yüksekokullarından mezun olanların, bitirdikleri alanların devamı niteliğindeki lisans programlarına dikey geçişleri için Meslek Yüksekokulları ve Açık Öğretim Ön Lisans Programları Mezunlarının Lisans Öğrenimine Devamları Hakkındaki Yönetmelik hükümleri uygulanır.

Özel Koşullar Bilimsel Hazırlık Koşulu ile Kabul: Bilgisayar Mühendisliği Yüksek Lisans Biyoloji Yüksek Lisans Biyomedikal Mühendisliği Yüksek Lisans Dil ve Konuşma Terapistliği Yüksek Lisans Doğrudan Kabul: Anatomi Yüksek Lisans Biyofizik Yüksek Lisans Biyokimya Yüksek Lisans Farmakoloji Yüksek Lisans Fizyoloji Yüksek Lisans Histoloji ve Embriyoloji Yüksek Lisans Moleküler Biyoloji ve Genetik Yüksek Lisans Moleküler Tıp Yüksek Lisans Sinirbilim Yüksek Lisans Tıp Fakültesi Lisans Veteriner Fakültesi Lisans Eczacılık Fakültesi Yüksek Lisans Elektronik Mühendisliği Yüksek Lisans Fizik Yüksek Lisans Kimya Yüksek Lisans Psikoloji Yüksek Lisans
İş Birliği Yok
İş Birliği Olan Yok
Program Başkanı Prof. Dr. TAMER DEMİRALP

Vizyon

Uluslararası bilim arenasında güvenilir saygın bir Enstitünün oluşmasına katkıda bulunmak.

Misyon

Multidisipliner bir ortam oluşturarak bilime ve insan sağlığına katkıları olabilecek nitelikte araştırmalar için uygun ortam oluşturmak ve bu ilkelerde araştırmacılar yetiştirmek.

Kabul Koşulları

İstanbul Üniversitesi Eğitim Öğretim Yönetmeliği ve Senato tarafından kabul edilen başvuru koşulları (ALES, ÜDS veya Dengi sınavları, Mülakat)

2017 © Bilgi İşlem Daire Başkanlığı.