FİZYOTERAPİ VE REHABİLİTASYON, DOKTORA PROGRAMI, (ÖRGÜN ÖĞRETİM)

Genel Bilgi

Açıldığı Yıl 2005-2006 Düzey Doktora
ISCED Kodu 7/72 Öğretim Türü Örgün Öğretim
Eğitim Dili Türkçe Kontenjan Ort
Yabancı Dil Yok
Mesleki Eğitim Yok
Kabul Koşulları İstanbul Üniversitesi Eğitim Öğretim Yönetmeliği ve Senato tarafından kabul edilen başvuru koşulları (ALES, ÜDS veya Dengi sınavları, Mülakat)
Önceki Öğrenmenin Tanınması

Türkiyedeki ve yabancı ülkelerdeki yükseköğretim kurumlarından İstanbul Üniversitesine yatay geçiş yapmak isteyen öğrenciler için Yükseköğretim Kurumlarında Ön Lisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yandal ile Kurumlararası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik ve Üniversitemiz Senatosunun belirlediği esas ve şartlar uygulanır.

Meslek Yüksekokullarından mezun olanların, bitirdikleri alanların devamı niteliğindeki lisans programlarına dikey geçişleri için Meslek Yüksekokulları ve Açık Öğretim Ön Lisans Programları Mezunlarının Lisans Öğrenimine Devamları Hakkındaki Yönetmelik hükümleri uygulanır.

Özel Koşullar Yüksek lisansını tamamlayan fizyoterapistler programa kabul edilir.
İş Birliği Yok
İş Birliği Olan Yok
Program Başkanı Doç. Dr. GÖKŞEN KURAN

Vizyon

Fizyoterapi ve Rehabilitasyon alanında uluslararası düzeyde saygın, bilim ve teknolojiye yenilik getirecek düzeyde donanımlı, dünyadaki sağlık ve koruyucu rehabilitasyon konusundaki problemleri özümseyen, bilimsel edinimlerini bu problemlerin çözümüne yönelik kullanabilen, bilimsel platformda örnek alınan, fikirleri uluslar arası saygın bilim merkezlerince onay görecek yetiye sahip, uluslar arası projeler üretebilen akademik kişiler yetiştiren bir kuruluş olmaktır.

Misyon

Ulusal ve uluslararası projeler üreten, mesleki güncel konulara ilgi duyan ve yorum getirebilen, konusunda saygın, alanında hızlı değişen tedavi ve değerlendirme yöntemleri hakkında bilgi sahibi olan, hayat boyu öğrenme prensibini edinmiş, üstün nitelikli bilim adamları yetiştirmek.

Kabul Koşulları

İstanbul Üniversitesi Eğitim Öğretim Yönetmeliği ve Senato tarafından kabul edilen başvuru koşulları (ALES, ÜDS veya Dengi sınavları, Mülakat)

2017 © Bilgi İşlem Daire Başkanlığı.