NÜKLEER TIP(CERRAHPAŞA TIP), DOKTORA PROGRAMI (ÖRGÜN ÖĞRETİM)

Genel Bilgi

Açıldığı Yıl 1993 Düzey
ISCED Kodu Öğretim Türü Örgün Öğretim
Eğitim Dili Türkçe Kontenjan Ort
Yabancı Dil İngilizce
Mesleki Eğitim
Kabul Koşulları Nükleer tıp yüksek lisans mezunu olmak
Önceki Öğrenmenin Tanınması

Türkiyedeki ve yabancı ülkelerdeki yükseköğretim kurumlarından İstanbul Üniversitesine yatay geçiş yapmak isteyen öğrenciler için Yükseköğretim Kurumlarında Ön Lisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yandal ile Kurumlararası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik ve Üniversitemiz Senatosunun belirlediği esas ve şartlar uygulanır.

Meslek Yüksekokullarından mezun olanların, bitirdikleri alanların devamı niteliğindeki lisans programlarına dikey geçişleri için Meslek Yüksekokulları ve Açık Öğretim Ön Lisans Programları Mezunlarının Lisans Öğrenimine Devamları Hakkındaki Yönetmelik hükümleri uygulanır.

Özel Koşullar
İş Birliği Türkiye Atom Enerjisi Kurumu
İş Birliği Olan
Program Başkanı Prof. Dr. MUSTAFA DEMİR

Vizyon

Cerrahpaşa Nükleer Tıp olarak geleceğin nükleer tıp fizikçilerini en donanımlı ortamda eğiterek geleceğin akademisyenlerini yetiştirmek.

Misyon

İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Nükleer Tıp Anabilim Dalı 2 adet PET/CT, 1 adet PET/MR, 2 adet SPECT/CT, 3 adet SPECT gama kamera, 1 adet gama kamera, 2 adet DEXA cihazı, gama sayıcılar, 5 adet doz kalibratörü ve diğer alet donanımları ile ülkemizdeki en geniş olanaklı alet parkına sahip bir nükleer tıptır. Bu donanımlarına deneyimli multidisipliner akademik ve diğer kadroları ile 15 yataklı radyonüklid tedavi servisinde akademik eleman yetiştirmek.

Kabul Koşulları

Nükleer tıp yüksek lisans mezunu olmak

2017 © Bilgi İşlem Daire Başkanlığı.