FİZİKSEL TIP VE REHABİLİTASYON(İSTANBUL TIP), DOKTORA PROGRAMI, (ÖRGÜN ÖĞRETİM)

Genel Bilgi

Açıldığı Yıl 1982-1983 Öğretim Yılı Düzey
ISCED Kodu 7-72, Öğretim Türü
Eğitim Dili Turkish Kontenjan Ort 0
Yabancı Dil Yok
Mesleki Eğitim Yok
Kabul Koşulları İstanbul Üniversitesi Eğitim Öğretim Yönetmeliği ve Senato tarafından kabul edilen başvuru koşulları (ALES, ÜDS veya Dengi sınavları, Mülakat)
Önceki Öğrenmenin Tanınması

Türkiyedeki ve yabancı ülkelerdeki yükseköğretim kurumlarından İstanbul Üniversitesine yatay geçiş yapmak isteyen öğrenciler için Yükseköğretim Kurumlarında Ön Lisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yandal ile Kurumlararası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik ve Üniversitemiz Senatosunun belirlediği esas ve şartlar uygulanır.

Meslek Yüksekokullarından mezun olanların, bitirdikleri alanların devamı niteliğindeki lisans programlarına dikey geçişleri için Meslek Yüksekokulları ve Açık Öğretim Ön Lisans Programları Mezunlarının Lisans Öğrenimine Devamları Hakkındaki Yönetmelik hükümleri uygulanır.

Özel Koşullar Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Yüksek Lisans mezunu
İş Birliği Yok
İş Birliği Olan Yok
Program Başkanı Prof. Dr. AYŞEGÜL KETENCİ

Vizyon

Fiziksel metod ve ajanların hastalık, sağlığın bozulması, özürlülük ve engelliliğin tanı ve tedavisinde kullanılmasıdır. Rehabilitasyon; anatomik, fizyolojik, ruhsal bozulmaların ve çevresel sınırlamaların izin verdiği ölçüde, kişinin; fiziksel, ruhsal, sosyal ve mesleki potansiyelinin en üst seviyeye çıkarılması çalışmalarıdır. Sonuçta hastanın bağımsızlığının ve üretkenliğinin artırmaktır.

Misyon

Fiziksel tıp ve rehabilitasyon yöntemlerini öğretmek ve nörolojik, ortopedik, romatizmal hastalıkların değerlendirmesi ve tedavi programının oluşturulmasında beceri kazandırmak Hasta Hizmeti: Fiziksel tıp ve rehabilitasyon yöntemlerinin hastaların tedavisinde daha etkin ve yaygın kullanılması için hekimleri uygun bilgi düzeyine ulaştırmak, Araştırma: Ulusal ve uluslararası düzeyde bilime katkı yapacak, yaratıcı, çağdaş ve bilimsel düşünceye sahip, alanında yetkin insanlar yetiştirmek.

Kabul Koşulları

İstanbul Üniversitesi Eğitim Öğretim Yönetmeliği ve Senato tarafından kabul edilen başvuru koşulları (ALES, ÜDS veya Dengi sınavları, Mülakat)

2017 © Bilgi İşlem Daire Başkanlığı.