SAĞLIK YÖNETİMİ, DOKTORA PROGRAMI, (ÖRGÜN ÖĞRETİM)

Genel Bilgi

Açıldığı Yıl 2013-2014 Bahar Düzey Doktora
ISCED Kodu 7_72 Öğretim Türü Örgün Öğretim
Eğitim Dili Türkçe Kontenjan Ort
Yabancı Dil Yok
Mesleki Eğitim Yok
Kabul Koşulları İstanbul Üniversitesi Eğitim Öğretim Yönetmeliği ve Senato tarafından kabul edilen başvuru koşulları (ALES, YDS veya Dengi sınavları, Mülakat)
Önceki Öğrenmenin Tanınması

Türkiyedeki ve yabancı ülkelerdeki yükseköğretim kurumlarından İstanbul Üniversitesine yatay geçiş yapmak isteyen öğrenciler için Yükseköğretim Kurumlarında Ön Lisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yandal ile Kurumlararası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik ve Üniversitemiz Senatosunun belirlediği esas ve şartlar uygulanır.

Meslek Yüksekokullarından mezun olanların, bitirdikleri alanların devamı niteliğindeki lisans programlarına dikey geçişleri için Meslek Yüksekokulları ve Açık Öğretim Ön Lisans Programları Mezunlarının Lisans Öğrenimine Devamları Hakkındaki Yönetmelik hükümleri uygulanır.

Özel Koşullar Tıbbi Biyoloji ve Genetik, Halk Sağlığı, Hemşirelik, Yönetim ve Organizasyon, Ebelik, Veterinerlik, Yaşlı Sağlığı, Sağlık Kurumları Yönetimi, Beslenme ve Diyetetik, Sağlık Hizmetlerinde İletişim, Sağlıkta Kalite Geliştirme ve Akraditasyon, Toplam Kalite Yönetimi, İş Güvenliği ve İşçi Sağlığı, Sağlık Eğitimi, Sağlık Yönetimi,Hastane İşletmeciliği, Hastane ve Sağlık Kurumları Yönetimi, Yönetim Bilimi, Sağlık Kurumları İşletmeciliği, Sağlık Kurumları Yöneticiliği, Kalite Yönetimi ve Kalite Güvence Sistemleri, Sağlık Bilişim ve Teknolojileri programlarından yüksek lisans derecesine sahip olanlar.Endüstri,Biyomedikal ve Bilgi Sistem Mühendislik Programlarında MBA yapmış olanlar ve 2 yarıyıl bilimsel hazırlık almak koşuluyla Tıp, Eczacılık ve Diş Hekimliği Fakülteleri mezunları programa kabul edileceklerdir.
İş Birliği Yok
İş Birliği Olan Yok
Program Başkanı Prof. Dr. İLHAN KEREM ŞENEL

Vizyon

Ülkemizde sağlık yönetiminin profesyonelleşmesine katlıda bulunarak, özgün araştırmaları ve eğitim kalitesi ile aynı amaçtaki diğer eğitim kurumlarına öncülük edebilmek, uluslararası düzeyde bilinilirliği ve saygınlığı olan bir program haline gelmek.

Misyon

Ulusal ve uluslar arası ihtiyaçları karşılayacak şekilde sağlık politikalarını, sistemlerini ve hizmetleri yönetmede yetkin insan gücü yetiştirmek sağlık yönetimi bilimine/uygulamalarına katkıda bulunmaktır.

Kabul Koşulları

İstanbul Üniversitesi Eğitim Öğretim Yönetmeliği ve Senato tarafından kabul edilen başvuru koşulları (ALES, YDS veya Dengi sınavları, Mülakat)

2017 © Bilgi İşlem Daire Başkanlığı.