ORMAN MÜHENDİSLİĞİ, DOKTORA PROGRAMI, (ÖRGÜN ÖĞRETİM)

Genel Bilgi

Açıldığı Yıl 2013-2014 Düzey DOKTORA
ISCED Kodu 62 Öğretim Türü Örgün Öğretim
Eğitim Dili Türkçe Kontenjan Ort 10
Yabancı Dil English
Mesleki Eğitim Yok
Kabul Koşulları İstanbul Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğine göre; ALES veya eşdeğeri sınav notu, yabancı dil notu, lisans ve yüksek lisans dersleri not ortalaması ve mülâkat sonuçları, Yönetmelikte belirtilen asgari notlardan az olmamak üzere ilgili enstitü yönetim kurulunun teklifi ve Senato kararıyla belirlenir.
Önceki Öğrenmenin Tanınması

Türkiyedeki ve yabancı ülkelerdeki yükseköğretim kurumlarından İstanbul Üniversitesine yatay geçiş yapmak isteyen öğrenciler için Yükseköğretim Kurumlarında Ön Lisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yandal ile Kurumlararası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik ve Üniversitemiz Senatosunun belirlediği esas ve şartlar uygulanır.

Meslek Yüksekokullarından mezun olanların, bitirdikleri alanların devamı niteliğindeki lisans programlarına dikey geçişleri için Meslek Yüksekokulları ve Açık Öğretim Ön Lisans Programları Mezunlarının Lisans Öğrenimine Devamları Hakkındaki Yönetmelik hükümleri uygulanır.

Özel Koşullar Orman Mühendisliği Lisans Programından mezun olan öğrenciler için bilimsel hazırlık programı uygulanmayacaktır. Buna karşın; Peyzaj Mimarlığı, Orman Endüstri Mühendisliği, Çevre Mühendisliği, Ziraat Mühendisliği, Biyoloji, Mimarlık, İnşaat Mühendisliği, Makina Mühendisliği, Harita ve/veya Geomatik Mühendisliği, Kamu Yönetimi, Sosyoloji, İşletme, Hukuk, Moleküler Biyolojisi ve Genetik, Jeoloji, Meteoroloji Mühendisliği, Coğrafya, Arkeoloji, Toprak ve Bitki Beslenme Şehir ve Bölge Planlama, Jeofizik, Maden mühendisliği, Jeodezi ve Fotogrametri Mühendisliği Bölümlerinden mezun olan öğrenciler için hazırlık programı uygulanacaktır.
İş Birliği Yok
İş Birliği Olan Yok
Program Başkanı

Vizyon

Akademik kadrosu, bilimsel araştırmaları ve eğitim kalitesi ile Orman Mühendisliği Doktora eğitiminde öncü-lider olmak.

Misyon

Güncel ve ileri düzeydeki bilgilerini, uzmanlık alanına yenilik getirecek özgün tanımlara ulaştırabilmiş; yeni fikirleri analiz, sentez ve değerlendirerek uzmanlık gerektiren bilgileri kullanarak özgün sonuçlara ulaşabilmiş mezunlarıyla, Doktora eğitimine, bilime, orman mühendisliğine ve topluma akademik düzeyde katkı sağlamaktır.

Kabul Koşulları

İstanbul Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğine göre; ALES veya eşdeğeri sınav notu, yabancı dil notu, lisans ve yüksek lisans dersleri not ortalaması ve mülâkat sonuçları, Yönetmelikte belirtilen asgari notlardan az olmamak üzere ilgili enstitü yönetim kurulunun teklifi ve Senato kararıyla belirlenir.

2018 © Bilgi İşlem Daire Başkanlığı.