ORMAN ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ, DOKTORA PROGRAMI, (ÖRGÜN ÖĞRETİM)

Genel Bilgi

Açıldığı Yıl 2013-2014 Düzey Doktora
ISCED Kodu 62 Öğretim Türü Örgün Öğretim
Eğitim Dili Türkçe Kontenjan Ort 0
Yabancı Dil -
Mesleki Eğitim -
Kabul Koşulları İstanbul Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğine göre; ALES veya eşdeğeri sınav notu, yabancı dil notu, lisans ve yüksek lisans dersleri not ortalaması ve mülâkat sonuçları, Yönetmelikte belirtilen asgari notlardan az olmamak üzere ilgili enstitü yönetim kurulunun teklifi ve Senato kararıyla belirlenir.
Önceki Öğrenmenin Tanınması

Türkiyedeki ve yabancı ülkelerdeki yükseköğretim kurumlarından İstanbul Üniversitesine yatay geçiş yapmak isteyen öğrenciler için Yükseköğretim Kurumlarında Ön Lisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yandal ile Kurumlararası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik ve Üniversitemiz Senatosunun belirlediği esas ve şartlar uygulanır.

Meslek Yüksekokullarından mezun olanların, bitirdikleri alanların devamı niteliğindeki lisans programlarına dikey geçişleri için Meslek Yüksekokulları ve Açık Öğretim Ön Lisans Programları Mezunlarının Lisans Öğrenimine Devamları Hakkındaki Yönetmelik hükümleri uygulanır.

Özel Koşullar Orman Endüstri Mühendisliği Bölümü mezunları bilimsel hazırlık programı uygulanmaksızın kabul edilecektir. Orman Endüstri Mühendisliği Bölümü dışındaki tüm alan mezunlarına bilimsel hazırlık programı uygulanarak kabul edilecektir.
İş Birliği Bulunmamaktadır.
İş Birliği Olan Bulunmamaktadır.
Program Başkanı

Vizyon

Akademik kadrosu, bilimsel araştırmaları ve eğitim kalitesi ile Orman Endüstri Mühendisliği Doktora eğitiminde lider olmak.

Misyon

Güncel ve ileri düzeydeki bilgilerini, uzmanlık alanına yenilik getirecek özgün tanımlara ulaştırabilmiş; yeni fikirleri analiz, sentez ve değerlendirerek uzmanlık gerektiren bilgileri kullanarak özgün sonuçlara ulaşabilmiş mezunlarıyla, Doktora eğitimine, bilime, orman endüstrisine ve topluma katkı sağlamaktır.

Kabul Koşulları

İstanbul Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğine göre; ALES veya eşdeğeri sınav notu, yabancı dil notu, lisans ve yüksek lisans dersleri not ortalaması ve mülâkat sonuçları, Yönetmelikte belirtilen asgari notlardan az olmamak üzere ilgili enstitü yönetim kurulunun teklifi ve Senato kararıyla belirlenir.

2018 © Bilgi İşlem Daire Başkanlığı.