İŞLETME (İKTİSAT), TEZLİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI, (ÖRGÜN ÖĞRETİM)

Genel Bilgi

Açıldığı Yıl 1984-1985 / 1984-1985 Düzey
ISCED Kodu 34- İşletme ve Yönetim Bilimleri 342-Pazarlama ve Reklamcılık 343-Finans, Bankacılık,Sigortacılık 344-Muhasebe ve Vergilendirme 345-İşletme Yönetimi ve Kamu Yönetimi Öğretim Türü
Eğitim Dili Turkish Kontenjan Ort
Yabancı Dil Yok
Mesleki Eğitim Öğrencilerin lisansta/yüksek lisansta almış olduğu derslere bakılarak Muhasebe, Finans, Yönetim ve Pazarlama gibi temel derslerde eksiği olanların lisans programından bilimsel hazırlık derslerini almaları istenmektedir.
Kabul Koşulları 1. Lisans mezunu olmak 2. Ales sınavına girmiş ve yeterli puanı almış olmak 3. ÜDS/KPDS veya eğdeğerliği YÖK tarafından kabul edilmiş Yabancı Dil sınavlarından birine girmiş ve yeterli puanı almış olmak 4. Anabilim Dalı tarafından yapılan mülakata girmek Minimum kabul puanları ve ağırlıkları İstanbul Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği ve Senatonun belirlediği koşullar çerçevesinde saptanmaktadır.
Önceki Öğrenmenin Tanınması

Türkiyedeki ve yabancı ülkelerdeki yükseköğretim kurumlarından İstanbul Üniversitesine yatay geçiş yapmak isteyen öğrenciler için Yükseköğretim Kurumlarında Ön Lisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yandal ile Kurumlararası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik ve Üniversitemiz Senatosunun belirlediği esas ve şartlar uygulanır.

Meslek Yüksekokullarından mezun olanların, bitirdikleri alanların devamı niteliğindeki lisans programlarına dikey geçişleri için Meslek Yüksekokulları ve Açık Öğretim Ön Lisans Programları Mezunlarının Lisans Öğrenimine Devamları Hakkındaki Yönetmelik hükümleri uygulanır.

Özel Koşullar Yok
İş Birliği İşletme (İktisat) Anabilim Dalı yüksek lisans programına eşdeğer diploma programlarıyla yurtiçi, yurtdışı ortak diploma vb. işbirliği yapmak mümkündür.
İş Birliği Olan Yok
Program Başkanı

Vizyon

Uluslararası düzeyde Yönetim, Pazarlama, Finans ve Muhasebe konularında nitelikli eğitim veren, araştırma ve yayınları ile saygın ve öncü bir bölüm olmak.

Misyon

İşletmecilik konularının bir bölümüne odaklanmak yerine Yönetim, Pazarlama, Finans ve Muhasebe konularında sinerji yaratacak biçimde bilgiler vererek; kurumsal yönetim bakış açısına sahip, analitik düşünebilen mezunlar yetiştirmektir.

Kabul Koşulları

1. Lisans mezunu olmak 2. Ales sınavına girmiş ve yeterli puanı almış olmak 3. ÜDS/KPDS veya eğdeğerliği YÖK tarafından kabul edilmiş Yabancı Dil sınavlarından birine girmiş ve yeterli puanı almış olmak 4. Anabilim Dalı tarafından yapılan mülakata girmek Minimum kabul puanları ve ağırlıkları İstanbul Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği ve Senatonun belirlediği koşullar çerçevesinde saptanmaktadır.

2020 © Bilgi İşlem Daire Başkanlığı.