FARMASÖTİK BOTANİK, TEZLİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI, (ÖRGÜN ÖĞRETİM)

Genel Bilgi

Açıldığı Yıl 1982-83 Düzey Yüksek Lisans
ISCED Kodu 7/72/727 Öğretim Türü Örgün Öğretim
Eğitim Dili Türkçe Kontenjan Ort 2
Yabancı Dil Yok
Mesleki Eğitim Yok
Kabul Koşulları İstanbul Üniversitesi Eğitim Öğretim Yönetmeliği ve Senato tarafından kabul edilen başvuru koşulları (ALES, ÜDS veya Dengi sınavları, Mülakat)
Önceki Öğrenmenin Tanınması

Türkiyedeki ve yabancı ülkelerdeki yükseköğretim kurumlarından İstanbul Üniversitesine yatay geçiş yapmak isteyen öğrenciler için Yükseköğretim Kurumlarında Ön Lisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yandal ile Kurumlararası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik ve Üniversitemiz Senatosunun belirlediği esas ve şartlar uygulanır.

Meslek Yüksekokullarından mezun olanların, bitirdikleri alanların devamı niteliğindeki lisans programlarına dikey geçişleri için Meslek Yüksekokulları ve Açık Öğretim Ön Lisans Programları Mezunlarının Lisans Öğrenimine Devamları Hakkındaki Yönetmelik hükümleri uygulanır.

Özel Koşullar Bilimsel hazırlık koşulu ile kabul edilen lisans programları: Biyoloji Lisans; Biyoloji Öğretmenliği Lisans; Orman Mühendisliği Lisans; Tıbbi Biyoloji Lisans; Ziraat Mühendisliği Lisans.\r\nDoğrudan kabul edilen lisans programı: Eczacılık Lisans
İş Birliği Yok
İş Birliği Olan Yok
Program Başkanı

Vizyon

Farmsötik Botanik alanında vereceği çağdaş ve modern eğitim ile toplumun her alanında etkin ve yetkin lisansüstü eğitim veren ve uluslararası düzeyde bilime odaklı katkı veren bir program olmaktır.

Misyon

Farmasötik Botanik lisansüstü eğitim ve öğretim ile bu alanda yetkili ve bilgili bilim insanı yetiştiren, Türkiye bitkileri ve özellikle tıbbı bitkilerini tanıyan, ekonomik değer taşıyan önemli tıbbi bitkilerin tanıtılmasını ve korunması sağlayan, öğrendiklerini yaşadığı toplumda paylaşma yeteneğine sahip özgüveni yüksek öğrenciler yetiştirmektir.

Kabul Koşulları

İstanbul Üniversitesi Eğitim Öğretim Yönetmeliği ve Senato tarafından kabul edilen başvuru koşulları (ALES, ÜDS veya Dengi sınavları, Mülakat)

2017 © Bilgi İşlem Daire Başkanlığı.