FARMASÖTİK TEKNOLOJİ, TEZLİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI, (ÖRGÜN ÖĞRETİM)

Genel Bilgi

Açıldığı Yıl 1982-1983 Düzey
ISCED Kodu 7/72 Öğretim Türü
Eğitim Dili Türkçe Kontenjan Ort
Yabancı Dil YOK
Mesleki Eğitim YOK
Kabul Koşulları İstanbul Üniversitesi Eğitim Öğretim Yönetmeliği ve Senato tarafından kabul edilen başvuru koşulları (ALES, ÜDS veya Dengi sınavları, Mülakat)
Önceki Öğrenmenin Tanınması

Türkiyedeki ve yabancı ülkelerdeki yükseköğretim kurumlarından İstanbul Üniversitesine yatay geçiş yapmak isteyen öğrenciler için Yükseköğretim Kurumlarında Ön Lisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yandal ile Kurumlararası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik ve Üniversitemiz Senatosunun belirlediği esas ve şartlar uygulanır.

Meslek Yüksekokullarından mezun olanların, bitirdikleri alanların devamı niteliğindeki lisans programlarına dikey geçişleri için Meslek Yüksekokulları ve Açık Öğretim Ön Lisans Programları Mezunlarının Lisans Öğrenimine Devamları Hakkındaki Yönetmelik hükümleri uygulanır.

Özel Koşullar Eczacılık Fakültesi Mezunu Olmak
İş Birliği YOK
İş Birliği Olan YOK
Program Başkanı Prof. Dr. YILDIZ ERGİNER

Vizyon

İlaç formülasyonlarının geliştirilmesindeki temel işlemleri bilen, ilaçların endüstriyel boyutta üretimi için gerekli ön prosedürleri uygulayan, teknolojik gelişmeleri takip eden ve yeni ilaç taşıyıcı sistemlerin geliştirilmesinde kullanan, Farmasötik Teknoloji alanında özgün öneriler geliştiren, Farmasötik dozaj şekillerinin kontrollerini yapan ve sonuçlarını değerlendiren uzmanlar yetiştirmek, Farmasötik Teknoloji alanında Türkiye de öncü konuma gelmek. Alanında ulusal düzeydeki lisans ve lisansüstü programlara rehberlik eden, gelişmelere yön veren, uluslararası düzeyde ise bilimsel olarak etkin olan bir program olmak.

Misyon

Alanında yetkin, araştırmacı, toplum sağlığı için tam yetki ile görev ve sorumluluklar üstlenebilen Farmasötik Teknoloji alanında uzmanlar yetiştirmek ve üretilen bilgiler ile toplumun sorunlarına çözüm getirmek.

Kabul Koşulları

İstanbul Üniversitesi Eğitim Öğretim Yönetmeliği ve Senato tarafından kabul edilen başvuru koşulları (ALES, ÜDS veya Dengi sınavları, Mülakat)

2017 © Bilgi İşlem Daire Başkanlığı.