FİTOTERAPİ, TEZLİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI, (ÖRGÜN ÖĞRETİM)

Genel Bilgi

Açıldığı Yıl - Düzey
ISCED Kodu 7/72/727 Öğretim Türü
Eğitim Dili Türkçe Kontenjan Ort
Yabancı Dil YOK
Mesleki Eğitim YOK
Kabul Koşulları Eczacılık, Tıp, Dişhekimliği, Veteriner Lisans diploması sahibi olmak.
Önceki Öğrenmenin Tanınması

Türkiyedeki ve yabancı ülkelerdeki yükseköğretim kurumlarından İstanbul Üniversitesine yatay geçiş yapmak isteyen öğrenciler için Yükseköğretim Kurumlarında Ön Lisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yandal ile Kurumlararası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik ve Üniversitemiz Senatosunun belirlediği esas ve şartlar uygulanır.

Meslek Yüksekokullarından mezun olanların, bitirdikleri alanların devamı niteliğindeki lisans programlarına dikey geçişleri için Meslek Yüksekokulları ve Açık Öğretim Ön Lisans Programları Mezunlarının Lisans Öğrenimine Devamları Hakkındaki Yönetmelik hükümleri uygulanır.

Özel Koşullar Eczacı, Hekim, Diş Hekimi, Veteriner Hekim
İş Birliği YOK
İş Birliği Olan YOK
Program Başkanı Prof. Dr. AFİFE MAT

Vizyon

Fitoterapi konusunda uzman, bitkisel ilaçların kullanımında halka danışman olabilecek, bitkisel ilaçların üretimi konusunda bilgili şahıslar yetiştirmek, bu konuda lider bir kurum olmak.

Misyon

Bu programın amacı başta fitoterapi drogları olmak üzere, aromaterapi ile homeopati droglarının tanımı, kalite kontrolü, analiz yöntemleri, standardizasyonu, güvenilirliği, stabilitesi, etki ve kullanılışları, tıbbi çayların hazırlanma yöntemleri, gıda destekleri, bitkisel ilaçlar ve diğer doğal ürünlerin (fitoterapötiklerin) koruyucu, destekleyici, tamamlayıcı ve iyileştirici olarak değişik rahatsızlıklarda kullanılışları, fitoterapötklerin etkileri yanında geçimsizlik ve yan etkileri , ilaç etkileşimleri, kalite kontrol, güvenilirlik, etkinlikleri ile ilgili çalışmalar, ruhsatlandırılmaları ve ithal izinleri konusunda bilgilenen uzmanlar yetiştirmektir.

Kabul Koşulları

Eczacılık, Tıp, Dişhekimliği, Veteriner Lisans diploması sahibi olmak.

2017 © Bilgi İşlem Daire Başkanlığı.