ANA ÇOCUK SAĞLIĞI, TEZLİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI, (ÖRGÜN ÖĞRETİM)

Genel Bilgi

Açıldığı Yıl 1983-1984 / 1983-1984 Düzey Yüksek Lisans
ISCED Kodu 7/72 Öğretim Türü Örgün Öğretim
Eğitim Dili Türkçe Kontenjan Ort
Yabancı Dil Yok
Mesleki Eğitim Yok
Kabul Koşulları İstanbul Üniversitesi Eğitim Öğretim Yönetmeliği ve Senato tarafından kabul edilen başvuru koşulları (ALES, ÜDS veya Dengi Sınavları, Mülakat)
Önceki Öğrenmenin Tanınması

Türkiyedeki ve yabancı ülkelerdeki yükseköğretim kurumlarından İstanbul Üniversitesine yatay geçiş yapmak isteyen öğrenciler için Yükseköğretim Kurumlarında Ön Lisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yandal ile Kurumlararası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik ve Üniversitemiz Senatosunun belirlediği esas ve şartlar uygulanır.

Meslek Yüksekokullarından mezun olanların, bitirdikleri alanların devamı niteliğindeki lisans programlarına dikey geçişleri için Meslek Yüksekokulları ve Açık Öğretim Ön Lisans Programları Mezunlarının Lisans Öğrenimine Devamları Hakkındaki Yönetmelik hükümleri uygulanır.

Özel Koşullar Hemşirelik, Beslenme ve Diyetetik, Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık, Çocuk Gelişimi, Psikoloji, Sosyal Hizmetler, Antropoloji ve Sosyoloji bölümü mezunu veya Sosyal Hizmetler Uzmanı olmak
İş Birliği Yok
İş Birliği Olan Yok
Program Başkanı Uzman HACER NALBANT

Vizyon

2020 yılına kadar, 20 profesyonele daha Ana Çocuk Sağlığı Yüksek Lisans Diploması, 20 profesyonele tezsiz yüksek lisans diploması verebilmek. 2020 yılına kadar, Aile Sağlığının geliştirilmesine yönelik çok kuruluşlu eğitim programları- kısa ve uzun süreli sertifika programları, konferans, sempozyum, kurs, kongre, panel, mezuniyet sonrası eğitim programı, annebaba/ aile eğitim programları düzenleyerek Aile Sağlığı Anabilim Dalı’nın gücünü, sürekliliğini ve saygınlığını artırmak

Misyon

Anne ve çocuk sağlığı başta olmak üzere, ülkemizde aile sağlığını geliştirmek

Kabul Koşulları

İstanbul Üniversitesi Eğitim Öğretim Yönetmeliği ve Senato tarafından kabul edilen başvuru koşulları (ALES, ÜDS veya Dengi Sınavları, Mülakat)

2017 © Bilgi İşlem Daire Başkanlığı.