HAYVAN BESLEME VE BESLENME HASTALIKLARI, TEZLİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI, (ÖRGÜN ÖĞRETİM)

Genel Bilgi

Açıldığı Yıl 1981-1982/ 1982-83 Düzey
ISCED Kodu 6 64 Öğretim Türü
Eğitim Dili Turkish Kontenjan Ort
Yabancı Dil Yok
Mesleki Eğitim Yok
Kabul Koşulları İstanbul Üniversitesi Eğitim Öğretim Yönetmeliği ve Senato tarafından kabul edilen başvuru koşulları (ALES, ÜDS veya Dengi sınavları, Mülakat)
Önceki Öğrenmenin Tanınması

Türkiyedeki ve yabancı ülkelerdeki yükseköğretim kurumlarından İstanbul Üniversitesine yatay geçiş yapmak isteyen öğrenciler için Yükseköğretim Kurumlarında Ön Lisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yandal ile Kurumlararası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik ve Üniversitemiz Senatosunun belirlediği esas ve şartlar uygulanır.

Meslek Yüksekokullarından mezun olanların, bitirdikleri alanların devamı niteliğindeki lisans programlarına dikey geçişleri için Meslek Yüksekokulları ve Açık Öğretim Ön Lisans Programları Mezunlarının Lisans Öğrenimine Devamları Hakkındaki Yönetmelik hükümleri uygulanır.

Özel Koşullar Veteriner Lisans
İş Birliği Yok
İş Birliği Olan Yok
Program Başkanı Prof. Dr. TANAY BİLAL

Vizyon

Türkiye’de hayvancıkla ilgili birimlerde çalışan veteriner hekim ve ilgili meslek dallarından kişileri hayvan besleme ve beslenme hastalıkları konusunda mevcut bilgilerini geliştirerek çalıştıkları kurumların düzeylerini yükseltip, bu konuda örnek ve önder bireyler yetiştiren bir program olmak

Misyon

Veteriner Hekim için hayvan besleme ve beslenme hastalıkları alanında özellikle güncel gelişmeleri bilmesini sağlamak ve mesleki hayatta uygulama alanlarını öğretmek. Kimyager, Kimya Mühendisi ve Ziraat Mühendisleri (Zootekni Bölümü mezunu) için ise kendi mesleklerindeki öğretilerine ilave bilgi donanımına ulaştırmak ve saha uygulamalarıyla eşleştiren donanımlı insan yetiştirmek

Kabul Koşulları

İstanbul Üniversitesi Eğitim Öğretim Yönetmeliği ve Senato tarafından kabul edilen başvuru koşulları (ALES, ÜDS veya Dengi sınavları, Mülakat)

2017 © Bilgi İşlem Daire Başkanlığı.