BESİN HİJYENİ VE TEKNOLOJİSİ, TEZLİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI, (ÖRGÜN ÖĞRETİM)

Genel Bilgi

Açıldığı Yıl 1978 - 1979/ 1980 - 1981 Düzey
ISCED Kodu 6 / 64 Öğretim Türü
Eğitim Dili Turkish Kontenjan Ort
Yabancı Dil YOK
Mesleki Eğitim YOK
Kabul Koşulları İstanbul Üniversitesi Eğitim Öğretim Yönetmeliği ve Senato tarafından kabul edilen başvuru koşulları (ALES, ÜDS veya Dengi sınavları, Mülakat)
Önceki Öğrenmenin Tanınması

Türkiyedeki ve yabancı ülkelerdeki yükseköğretim kurumlarından İstanbul Üniversitesine yatay geçiş yapmak isteyen öğrenciler için Yükseköğretim Kurumlarında Ön Lisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yandal ile Kurumlararası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik ve Üniversitemiz Senatosunun belirlediği esas ve şartlar uygulanır.

Meslek Yüksekokullarından mezun olanların, bitirdikleri alanların devamı niteliğindeki lisans programlarına dikey geçişleri için Meslek Yüksekokulları ve Açık Öğretim Ön Lisans Programları Mezunlarının Lisans Öğrenimine Devamları Hakkındaki Yönetmelik hükümleri uygulanır.

Özel Koşullar Veteriner Hekim, Tıp doktoru, kimyager, Biyolog, Kimya Mühendisi, Gıda Mühendisi, Ziraat Mühendisi (Gıda Bölümü Mezunu), Su Ürünleri Mühendisi, Moleküler Biyoloji ve Genetik Lisans Mezunu, olan kişiler programa doğrudan kabul edilmektedir. Gıda ile ilgili bilim alanlarında lisans mezunu ve Anabilim Dalı’nca uygun bulunan diğer meslek grupları (örneğin: Beslenme ve Diyetetik Bölümü, Gastronomi Bölümü, Restoran İşletmeciliği Bölümü, Aşçılık Bölümü v.b. mezunları) Gıda bilimine yönelik çalışma yapma potansiyeline sahip ve Anabilim Dalı’nca uygun bulunan diğer meslek grupları (örneğin: Eczacı, Çevre Mühendisi, Makine Mühendisi vb.) mezunları bilimsel hazırlık koşuluyla kabul edilmektedir.
İş Birliği YOK
İş Birliği Olan YOK
Program Başkanı

Vizyon

BHTA misyonundan hareketle, gelecek yıllarda uluslararası alanda yetkin ve söz sahibi olmayı, bilgi birikimini güçlendirerek ve bu konuda yetişmiş uzman kalitesini arttırarak ülkemizin bilimsel ve endüstriyel platformda rekabet gücünü en üst seviyeye taşımayı hedeflemektedir

Misyon

Besin Hijyeni ve Teknolojisi Anabilim Dalı (BHTA), gerek veteriner hekimlere gerekse gıda bilimi alanında çalışan diğer meslek gruplarına yönelik yüksek lisans eğitimleri vasıtası ile, bilimsel gelişmelere paralel olarak gerekli tüm teorik ve uygulamalı bilgiler ışığında, gıda hijyeni ve teknolojisi konusunda uzmanlar yetiştirmektir.

Kabul Koşulları

İstanbul Üniversitesi Eğitim Öğretim Yönetmeliği ve Senato tarafından kabul edilen başvuru koşulları (ALES, ÜDS veya Dengi sınavları, Mülakat)

2017 © Bilgi İşlem Daire Başkanlığı.