ZOOTEKNİ, TEZLİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI, (ÖRGÜN ÖĞRETİM)

Genel Bilgi

Açıldığı Yıl Düzey
ISCED Kodu 6-64-641 Öğretim Türü
Eğitim Dili Turkish Kontenjan Ort
Yabancı Dil YOK
Mesleki Eğitim YOK
Kabul Koşulları İstanbul Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği ve Senato tarafından kabul edilen başvuru koşulları (ALES, ÜDS veya dengi sınavlar, Mülakat)
Önceki Öğrenmenin Tanınması

Türkiyedeki ve yabancı ülkelerdeki yükseköğretim kurumlarından İstanbul Üniversitesine yatay geçiş yapmak isteyen öğrenciler için Yükseköğretim Kurumlarında Ön Lisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yandal ile Kurumlararası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik ve Üniversitemiz Senatosunun belirlediği esas ve şartlar uygulanır.

Meslek Yüksekokullarından mezun olanların, bitirdikleri alanların devamı niteliğindeki lisans programlarına dikey geçişleri için Meslek Yüksekokulları ve Açık Öğretim Ön Lisans Programları Mezunlarının Lisans Öğrenimine Devamları Hakkındaki Yönetmelik hükümleri uygulanır.

Özel Koşullar Türkiye ve yurt dışındaki Veteriner Fakültelerinden mezun olmak ve İstanbul Üniversitesi Eğitim Öğretim Yönetmeliği ve Senato tarafından kabul edilen başvuru koşulları (ALES, ÜDS veya Dengi sınavları, Mülakat)
İş Birliği YOK
İş Birliği Olan YOK
Program Başkanı

Vizyon

Hayvan yetiştiriciliği ve ıslahı konusunda, sunduğu eğitim kalitesi ve ürettiği akademik faaliyetler ile ulusal düzeyde tercih edilen ve görüşleri dikkate alınan, uluslar arası düzeyde projeleri ve yayınları takip edilen bir program olmaktır.

Misyon

Veteriner Zootekni alanında güncel ve yeterli bilgi donanımına sahip, araştırmacı, analitik düşünen, Türkiye'de yaşanan hayvancılık sorunlarına duyarlı, çözümler üretebilen, önerdiği çözümleri özgüven içinde uygulayabilen uzmanlar yetiştirmektir.

Kabul Koşulları

İstanbul Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği ve Senato tarafından kabul edilen başvuru koşulları (ALES, ÜDS veya dengi sınavlar, Mülakat)

2017 © Bilgi İşlem Daire Başkanlığı.