İÇ HASTALIKLARI (VETERİNER), TEZLİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI, (ÖRGÜN ÖĞRETİM)

Genel Bilgi

Açıldığı Yıl 2005-2006 Düzey Yüksek Lisans
ISCED Kodu 6-64-641 Öğretim Türü Örgün Öğretim
Eğitim Dili Türkçe Kontenjan Ort 2
Yabancı Dil yok
Mesleki Eğitim yok
Kabul Koşulları İstanbul Üniversitesi Eğitim Öğretim Yönetmeliği ve Senato tarafından kabul edilen başvuru koşulları (ALES, ÜDS veya Dengi sınavları, Mülakat)
Önceki Öğrenmenin Tanınması

Türkiyedeki ve yabancı ülkelerdeki yükseköğretim kurumlarından İstanbul Üniversitesine yatay geçiş yapmak isteyen öğrenciler için Yükseköğretim Kurumlarında Ön Lisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yandal ile Kurumlararası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik ve Üniversitemiz Senatosunun belirlediği esas ve şartlar uygulanır.

Meslek Yüksekokullarından mezun olanların, bitirdikleri alanların devamı niteliğindeki lisans programlarına dikey geçişleri için Meslek Yüksekokulları ve Açık Öğretim Ön Lisans Programları Mezunlarının Lisans Öğrenimine Devamları Hakkındaki Yönetmelik hükümleri uygulanır.

Özel Koşullar Veteriner Fakültesi Lisans mezunu olmak
İş Birliği yok
İş Birliği Olan yok
Program Başkanı Prof. Dr. MEHMET ERMAN OR

Vizyon

Alanında ulusal düzeydeki lisans ve lisansüstü programlara rehberlik eden, gelişmelere yön veren, uluslararası düzeyde ise bilimsel olarak etkin olan bir program olmak.

Misyon

Araştırmacı, çözüm üretebilen, hekimliği bilimsel perspektiften inceleyip özgün araştırmalar üretebilen ve güncel bilgileri takip eden araştırmacı doktor veteriner hekimler yetiştirmek.

Kabul Koşulları

İstanbul Üniversitesi Eğitim Öğretim Yönetmeliği ve Senato tarafından kabul edilen başvuru koşulları (ALES, ÜDS veya Dengi sınavları, Mülakat)

2017 © Bilgi İşlem Daire Başkanlığı.