MİKROBİYOLOJİ (VETERİNER), TEZLİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI, (ÖRGÜN ÖĞRETİM)

Genel Bilgi

Açıldığı Yıl 1990 Düzey Yüksek Lisans
ISCED Kodu 6 - 64 - 641 Öğretim Türü Örgün Öğretim
Eğitim Dili Türkçe Kontenjan Ort
Yabancı Dil YOK
Mesleki Eğitim YOK
Kabul Koşulları İstanbul Üniversitesi Eğitim Öğretim Yönetmeliği ve Senato tarafından kabul edilen başvuru koşulları (ALES, ÜDS veya Dengi sınavları, Mülakat)
Önceki Öğrenmenin Tanınması

Türkiyedeki ve yabancı ülkelerdeki yükseköğretim kurumlarından İstanbul Üniversitesine yatay geçiş yapmak isteyen öğrenciler için Yükseköğretim Kurumlarında Ön Lisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yandal ile Kurumlararası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik ve Üniversitemiz Senatosunun belirlediği esas ve şartlar uygulanır.

Meslek Yüksekokullarından mezun olanların, bitirdikleri alanların devamı niteliğindeki lisans programlarına dikey geçişleri için Meslek Yüksekokulları ve Açık Öğretim Ön Lisans Programları Mezunlarının Lisans Öğrenimine Devamları Hakkındaki Yönetmelik hükümleri uygulanır.

Özel Koşullar Veteriner, Tıp, Diş Hekimliği, Bioloji, Tıbbi Bioloji, Moleküler bioloji, Eczacılık, Gıda Mühendisliği fakültelerinin lisans programından mezun olmak
İş Birliği Yok
İş Birliği Olan Yok
Program Başkanı Prof. Dr. ARZU FUNDA BAĞCIGİL

Vizyon

İnfeksiyöz hayvan hastalıkları ve zoonozlar üzerine projeler üretilmesi, yüksek lisans diplomasına sahip bireylerin ulusal ve uluslar arası düzeyde tercih edilmesi ve pek çok gelişmiş ülkedeki üniversitelerin yaşam bilimlerini kapsayan doktora programlarına kabul edilmelerinde tercih sebebi olunması.

Misyon

Dünyada ve Türkiye’deki mikrobiyoloji alanındaki temel bilgi ve prensiplere sahip olmakla birlikte gelişmeleri takip edebilecek düzeyde donanımlı, yeni teknik ve metodlara açık, mikrobiyoloji (veteriner) yüksek lisans diplomasına sahip bireyler yetiştirmek. Ülke hayvancılığına ve halk sağlığına hizmet edebilecek düzeyde ihtiyacı karşılayacak uzmanlar yetiştirmek

Kabul Koşulları

İstanbul Üniversitesi Eğitim Öğretim Yönetmeliği ve Senato tarafından kabul edilen başvuru koşulları (ALES, ÜDS veya Dengi sınavları, Mülakat)

2017 © Bilgi İşlem Daire Başkanlığı.