ANATOMİ (VETERİNER), TEZLİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI, (ÖRGÜN ÖĞRETİM)

Genel Bilgi

Açıldığı Yıl 1982-1983 Düzey
ISCED Kodu 6/64 Öğretim Türü
Eğitim Dili Türkçe Kontenjan Ort 1
Yabancı Dil Yok
Mesleki Eğitim Yok
Kabul Koşulları İstanbul Üniversitesi Eğitim Öğretim Yönetmeliği ve Senato tarafından kabul edilen başvuru koşulları (ALES, ÜDS veya Dengi sınavları, Mülakat)
Önceki Öğrenmenin Tanınması

Türkiyedeki ve yabancı ülkelerdeki yükseköğretim kurumlarından İstanbul Üniversitesine yatay geçiş yapmak isteyen öğrenciler için Yükseköğretim Kurumlarında Ön Lisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yandal ile Kurumlararası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik ve Üniversitemiz Senatosunun belirlediği esas ve şartlar uygulanır.

Meslek Yüksekokullarından mezun olanların, bitirdikleri alanların devamı niteliğindeki lisans programlarına dikey geçişleri için Meslek Yüksekokulları ve Açık Öğretim Ön Lisans Programları Mezunlarının Lisans Öğrenimine Devamları Hakkındaki Yönetmelik hükümleri uygulanır.

Özel Koşullar Veteriner Hekim Diş Hekimi Biyolog Zoolog Biyomedikal Mühendisler Genetik Mezunları Moleküler Biyoloji Mezunları Zootekni Bölümü Mezunları
İş Birliği Yok
İş Birliği Olan yok
Program Başkanı

Vizyon

Mezun olan öğrencilerimizin birçok üniversite ve saygın araştırma merkezlerinde post doktoral araştırmacı olarak tercih edilmesi vizyonumuzdur.

Misyon

Evcil, kanatlı ve Laboratuvar hayvanların anatomik yapılarını komparatif olarak ele alarak bunları ayrıntılı olarak öğrenen ve değerlendirebilen, güncel bilgilerle donanmış modern teknikleri öğrenerek deneyim kazanmış, bağımsız ve ileri proje planlanlama becerisine sahip, organizasyon ve etik değerlere haiz bilim insanı yetiştirmek.

Kabul Koşulları

İstanbul Üniversitesi Eğitim Öğretim Yönetmeliği ve Senato tarafından kabul edilen başvuru koşulları (ALES, ÜDS veya Dengi sınavları, Mülakat)

2017 © Bilgi İşlem Daire Başkanlığı.