PEYZAJ MİMARLIĞI, TEZLİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI, (ÖRGÜN ÖĞRETİM)

Genel Bilgi

Açıldığı Yıl 1990-1991 Düzey
ISCED Kodu 62 Öğretim Türü
Eğitim Dili Türkçe Kontenjan Ort 8
Yabancı Dil Yok
Mesleki Eğitim İstanbul Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğine göre; Lisans derecesini, başvurdukları yüksek lisans programından farklı alanda almış öğrencilere ve lisans derecesini, başvurdukları yükseköğretim kurumu dışındaki yükseköğretim kurumlarından almış olan yüksek lisans öğrencilerine anabilim dalı önerisi ve enstitü yönetim kurulunun kararıyla Bilimsel hazırlık programı, uygulanabilir.
Kabul Koşulları İstanbul Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğine göre; ALES veya eşdeğeri sınav notu, yabancı dil notu, ve mülakat sonuçları, Yönetmilikte belirtilen asgari notlardan az olmamak üzere ilgili Enstitü Yönetim Kurulunun teklifi ve Senato kararıyla belirlenir.
Önceki Öğrenmenin Tanınması

Türkiyedeki ve yabancı ülkelerdeki yükseköğretim kurumlarından İstanbul Üniversitesine yatay geçiş yapmak isteyen öğrenciler için Yükseköğretim Kurumlarında Ön Lisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yandal ile Kurumlararası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik ve Üniversitemiz Senatosunun belirlediği esas ve şartlar uygulanır.

Meslek Yüksekokullarından mezun olanların, bitirdikleri alanların devamı niteliğindeki lisans programlarına dikey geçişleri için Meslek Yüksekokulları ve Açık Öğretim Ön Lisans Programları Mezunlarının Lisans Öğrenimine Devamları Hakkındaki Yönetmelik hükümleri uygulanır.

Özel Koşullar Peyzaj Mimarlığı bölüm mezunlarına bilimsel hazırlık programı uygulanmaksızın kabul edilecektir. Orman Mühendisliği, Mimarlık Bölümü, Şehir ve Bölge Planlama Bölümü, Bahçe Bitkileri Bölümü mezunlarına bilimsel hazırlık programı uygulanarak kabul edilirler. Bunların dışındaki bölümlerden mezun olanlar programa kabul edilmeyeceklerdir.
İş Birliği Yok
İş Birliği Olan Diploma programının diğer diploma programları ile çift anadal, yandal, ortak diploma programları vb. işbirliği gerçekleştirilmesi düşünülmemektedir.
Program Başkanı

Vizyon

Uluslararası standartlarda eğitim vererek, düşünmeye ve irdelemeye yatkın, donanımlı, saygın peyzaj mimarları yetiştirmek; özgün araştırmalar yaparak, bilime, endüstriye ve topluma katkı sağlamaktır.

Misyon

Öğrencilerimize verdiğimiz eğitim, sahip olduğumuz akademik kadro, sektörel ve bilimsel araştırmalarımız ile ülkenin en güçlü Peyzaj Mimarlığı Bölümlerinden birisi olmak.

Kabul Koşulları

İstanbul Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğine göre; ALES veya eşdeğeri sınav notu, yabancı dil notu, ve mülakat sonuçları, Yönetmilikte belirtilen asgari notlardan az olmamak üzere ilgili Enstitü Yönetim Kurulunun teklifi ve Senato kararıyla belirlenir.

2018 © Bilgi İşlem Daire Başkanlığı.