SAĞLIK EKONOMİSİ, TEZLİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI, (ÖRGÜN ÖĞRETİM)

Genel Bilgi

Açıldığı Yıl 2013 Düzey Yüksek Lisans
ISCED Kodu 7_72 Öğretim Türü Örgün Öğretim
Eğitim Dili Türkçe Kontenjan Ort
Yabancı Dil Yabancı dil hazırlık eğitimi mevcut değil
Mesleki Eğitim
Kabul Koşulları İstanbul Üniversitesi Eğitim Öğretim Yönetmeliği ve Senato tarafından kabul edilen başvuru koşulları (ALES, YDS veya Dengi sınavları, Mülakat)
Önceki Öğrenmenin Tanınması

Türkiyedeki ve yabancı ülkelerdeki yükseköğretim kurumlarından İstanbul Üniversitesine yatay geçiş yapmak isteyen öğrenciler için Yükseköğretim Kurumlarında Ön Lisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yandal ile Kurumlararası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik ve Üniversitemiz Senatosunun belirlediği esas ve şartlar uygulanır.

Meslek Yüksekokullarından mezun olanların, bitirdikleri alanların devamı niteliğindeki lisans programlarına dikey geçişleri için Meslek Yüksekokulları ve Açık Öğretim Ön Lisans Programları Mezunlarının Lisans Öğrenimine Devamları Hakkındaki Yönetmelik hükümleri uygulanır.

Özel Koşullar Tıp, İşletme, İktisat, Ekonomi, Kamu Yönetimi, Hemşirelik, Ebelik, Sağlık Yönetimi, Sağlık Kurumları İşletmeciliği, Endüstri mühendisliği bölümü 4 yıllık Lisans mezunları kabul edilecektir.
İş Birliği Diğer birimlerin diploma programlarıyla çift anadal, yan anadal ve ortak diploma vb. işbirliği yoktur.
İş Birliği Olan Yok
Program Başkanı

Vizyon

Ülkemizde sağlık ekonomisinin profesyonelleşmesine katlıda bulunarak, aynı amaçtaki diğer eğitim kurumlarına öncülük edebilmek, ekonomi bilimi ile sağlık ekonomisi bilimini bir noktada bağdaştırarak programın uluslararası alanda tanınırlık/bilinilirliğine katkı sağlamak ve Türkiye'de sağlık ekonomisi ile ilgilenen akademisyen sayısını yükselterek çağdaş bir düzeye gelmesini sağlamaktır.

Misyon

Sağlık ekonomisinin gelişimini, sağlık politikaları ve hizmetleri içindeki yerini eksiksiz kavramış, ülkelerin sağlık sistemleri içinde sağlık hizmetlerinin finansman uygulamalarını çözümleyebilmiş ve toplumların insani kalkınmışlık düzeylerini hakkaniyet kavramı ışığında değerlendirebilen sağlık ekonomisi uzmanları yetiştirmektir.

Kabul Koşulları

İstanbul Üniversitesi Eğitim Öğretim Yönetmeliği ve Senato tarafından kabul edilen başvuru koşulları (ALES, YDS veya Dengi sınavları, Mülakat)

2017 © Bilgi İşlem Daire Başkanlığı.