SAĞLIK YÖNETİMİ, TEZLİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI, (ÖRGÜN ÖĞRETİM)

Genel Bilgi

Açıldığı Yıl 2012-2013 Düzey Tezli Yüksek Lisans
ISCED Kodu 7_72 Öğretim Türü Örgün Öğretim
Eğitim Dili Türkçe Kontenjan Ort
Yabancı Dil YOK
Mesleki Eğitim YOK
Kabul Koşulları İstanbul Üniversitesi Eğitim Öğretim Yönetmeliği ve Senato tarafından kabul edilen başvuru koşulları (ALES, YDS veya Dengi sınavları, Mülakat)
Önceki Öğrenmenin Tanınması

Türkiyedeki ve yabancı ülkelerdeki yükseköğretim kurumlarından İstanbul Üniversitesine yatay geçiş yapmak isteyen öğrenciler için Yükseköğretim Kurumlarında Ön Lisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yandal ile Kurumlararası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik ve Üniversitemiz Senatosunun belirlediği esas ve şartlar uygulanır.

Meslek Yüksekokullarından mezun olanların, bitirdikleri alanların devamı niteliğindeki lisans programlarına dikey geçişleri için Meslek Yüksekokulları ve Açık Öğretim Ön Lisans Programları Mezunlarının Lisans Öğrenimine Devamları Hakkındaki Yönetmelik hükümleri uygulanır.

Özel Koşullar Tıp, İşletme, İktisat, Ekonomi, Kamu Yönetimi, Hemşirelik, Ebelik, Sağlık Yönetimi, Sağlık Kurumları İşletmeciliği, Endüstri mühendisliği bölümü 4 yıllık Lisans mezunları kabul edilecektir.
İş Birliği YOK
İş Birliği Olan YOK
Program Başkanı Prof. Dr. İLHAN KEREM ŞENEL

Vizyon

Ülkemizde sağlık yönetiminin profesyonelleşmesine katlıda bulunarak, aynı amaçtaki diğer eğitim kurumlarına öncülük edebilmek, dilimizde sağlık yönetimi alanında literatürün gelişmesini sağlamak, uluslararası düzeyde bilinirliliği ve saygınlığı olan bir program haline gelmek.

Misyon

Ulusal ve uluslar arası ihtiyaçları karşılayacak şekilde sağlık politikalarını, sistemlerini ve hizmetleri yönetmede yetkin insangücü yetiştirmektir.

Kabul Koşulları

İstanbul Üniversitesi Eğitim Öğretim Yönetmeliği ve Senato tarafından kabul edilen başvuru koşulları (ALES, YDS veya Dengi sınavları, Mülakat)

2017 © Bilgi İşlem Daire Başkanlığı.