ÇOCUK BESLENMESİ, TEZLİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI, (ÖRGÜN ÖĞRETİM)

Genel Bilgi

Açıldığı Yıl 1983-1984 Düzey Yüksek Lisans
ISCED Kodu 7/72 Öğretim Türü Örgün Öğretim
Eğitim Dili Türkçe Kontenjan Ort
Yabancı Dil Yok
Mesleki Eğitim
Kabul Koşulları Beslenme ve Diyetetik bölümü mezunu olmak, Aile Hekimliği Uzmanı olmak, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı olmak ya da Pratisyen Hekim olmak
Önceki Öğrenmenin Tanınması

Türkiyedeki ve yabancı ülkelerdeki yükseköğretim kurumlarından İstanbul Üniversitesine yatay geçiş yapmak isteyen öğrenciler için Yükseköğretim Kurumlarında Ön Lisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yandal ile Kurumlararası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik ve Üniversitemiz Senatosunun belirlediği esas ve şartlar uygulanır.

Meslek Yüksekokullarından mezun olanların, bitirdikleri alanların devamı niteliğindeki lisans programlarına dikey geçişleri için Meslek Yüksekokulları ve Açık Öğretim Ön Lisans Programları Mezunlarının Lisans Öğrenimine Devamları Hakkındaki Yönetmelik hükümleri uygulanır.

Özel Koşullar Tıp fakültesi, Beslenme ve Diyetetik bölümü mezunu olmak, Aile hekimliği, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları uzmanı olmak.
İş Birliği Hasta ve Sağlıklı Çocuğun Beslenmesi" konusunda uzman diyetisyenlerin yetiştirilmesi
İş Birliği Olan Yok
Program Başkanı

Vizyon

Evrensel boyutta farklı alanlarda yetkin kişiler yetiştirerek ülkemiz çocuklarının sağlık kalitesini geliştirip yükseltmek

Misyon

Çocuk sağlığı alanındaki hizmet, eğitim ve araştırmalarıyla uluslararası düzeyde saygın ve tercih edilen, toplumsal gereksinimlere dayalı farklı alanlarda çağdaş bilim adamı ve uzman yetiştiren bir kurum olmak.

Kabul Koşulları

Beslenme ve Diyetetik bölümü mezunu olmak, Aile Hekimliği Uzmanı olmak, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı olmak ya da Pratisyen Hekim olmak

2017 © Bilgi İşlem Daire Başkanlığı.