ÇOCUK NEFROLOJİSİ, TEZLİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI, (ÖRGÜN ÖĞRETİM)

Genel Bilgi

Açıldığı Yıl 1983-1984 / 1983-1984 Düzey Yüksek Lisans
ISCED Kodu Öğretim Türü Örgün Öğretim
Eğitim Dili Turkish Kontenjan Ort
Yabancı Dil ingilizce
Mesleki Eğitim
Kabul Koşulları İstanbul Üniversitesi Eğitim Öğretim Yönetmeliği ve Senato tarafından kabul edilen başvuru koşulları (ALES, ÜDS veya Dengi Sınavları, Mülakat)
Önceki Öğrenmenin Tanınması

Türkiyedeki ve yabancı ülkelerdeki yükseköğretim kurumlarından İstanbul Üniversitesine yatay geçiş yapmak isteyen öğrenciler için Yükseköğretim Kurumlarında Ön Lisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yandal ile Kurumlararası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik ve Üniversitemiz Senatosunun belirlediği esas ve şartlar uygulanır.

Meslek Yüksekokullarından mezun olanların, bitirdikleri alanların devamı niteliğindeki lisans programlarına dikey geçişleri için Meslek Yüksekokulları ve Açık Öğretim Ön Lisans Programları Mezunlarının Lisans Öğrenimine Devamları Hakkındaki Yönetmelik hükümleri uygulanır.

Özel Koşullar Tıp Fakültesi mezunu olmak
İş Birliği Yok
İş Birliği Olan Yok
Program Başkanı Prof. Dr. GÜLDEN FATMA GÖKÇAY

Vizyon

Çocuk nefrolojisi alanındaki hizmet, eğitim ve araştırmalarıyla uluslararası düzeyde saygın ve tercih edilen, toplumsal gereksinimlere dayalı farklı alanlarda çağdaş bilim adamı ve uzman yetiştiren bir kurum olmak

Misyon

Evrensel boyutta farklı alanlarda yetkin kişiler yetiştirerek ülkemizde nefrolojik hastalığı olan çocukların sağlık kalitesini geliştirip yükseltmek

Kabul Koşulları

İstanbul Üniversitesi Eğitim Öğretim Yönetmeliği ve Senato tarafından kabul edilen başvuru koşulları (ALES, ÜDS veya Dengi Sınavları, Mülakat)

2017 © Bilgi İşlem Daire Başkanlığı.