FEN BİLİMLERİ, TEZLİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI, (ÖRGÜN ÖĞRETİM)

Genel Bilgi

Açıldığı Yıl 1986-1987 Düzey Yüksek Lisans
ISCED Kodu 72 Öğretim Türü Örgün Öğretim
Eğitim Dili Türkçe Kontenjan Ort 18
Yabancı Dil Yok
Mesleki Eğitim Yok.
Kabul Koşulları Lisans Eğitimini tamamlamış olup, İ.Ü. Lisansüstü programlarına kabul koşulları ile, Adli Tıp Enstitüsü Yönetim Kurulunca kabul ve ilan edilen kriterleri taşımak.ALES veya ALES'e eşdeğer sayılan ve uluslararası düzeyde kabul gören GRE (Graduate Record Examination) ya da GMAT (Graduate Management Admission Test) sınavından geçerli notu almış olmak.İstanbul Üniversitesi Yabancı Diller Bölümü tarafından yapılan sınavdan ya da KPDS, ÜDS, TOEFL sınavından veya IELTS sınavından geçerli notu almış olmak.
Önceki Öğrenmenin Tanınması

Türkiyedeki ve yabancı ülkelerdeki yükseköğretim kurumlarından İstanbul Üniversitesine yatay geçiş yapmak isteyen öğrenciler için Yükseköğretim Kurumlarında Ön Lisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yandal ile Kurumlararası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik ve Üniversitemiz Senatosunun belirlediği esas ve şartlar uygulanır.

Meslek Yüksekokullarından mezun olanların, bitirdikleri alanların devamı niteliğindeki lisans programlarına dikey geçişleri için Meslek Yüksekokulları ve Açık Öğretim Ön Lisans Programları Mezunlarının Lisans Öğrenimine Devamları Hakkındaki Yönetmelik hükümleri uygulanır.

Özel Koşullar Yok
İş Birliği Yok
İş Birliği Olan Yok
Program Başkanı

Vizyon

Adli fen bilimlerinde ulusal ve uluslar arası standartlara uygun, kalite ve etik anlayışına sahip, sürekli iyileştirilen bir eğitimi öğrencilere ve dolayısıyla topluma sunmaktır

Misyon

Fen bilimlerinin (fizik, kimya, biyoloji ve matematik) deliller üzerinde adli amaçlı uygulanmasına yönelik eğitim verir; Adli Yargı ve Tıp alanına hizmet verir.

Kabul Koşulları

Lisans Eğitimini tamamlamış olup, İ.Ü. Lisansüstü programlarına kabul koşulları ile, Adli Tıp Enstitüsü Yönetim Kurulunca kabul ve ilan edilen kriterleri taşımak.ALES veya ALES'e eşdeğer sayılan ve uluslararası düzeyde kabul gören GRE (Graduate Record Examination) ya da GMAT (Graduate Management Admission Test) sınavından geçerli notu almış olmak.İstanbul Üniversitesi Yabancı Diller Bölümü tarafından yapılan sınavdan ya da KPDS, ÜDS, TOEFL sınavından veya IELTS sınavından geçerli notu almış olmak.

2018 © Bilgi İşlem Daire Başkanlığı.