GELİŞİM NÖROLOJİSİ, TEZLİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI, (ÖRGÜN ÖĞRETİM)

Genel Bilgi

Açıldığı Yıl 1983-1984 / 1983-1984 Düzey Yüksek Lisans
ISCED Kodu 7/72 Öğretim Türü Örgün Öğretim
Eğitim Dili Türkçe Kontenjan Ort
Yabancı Dil Yok
Mesleki Eğitim Yok
Kabul Koşulları İstanbul Üniversitesi Eğitim Öğretim Yönetmeliği ve Senato tarafından kabul edilen başvuru koşulları (ALES, ÜDS veya Dengi Sınavları, Mülakat)
Önceki Öğrenmenin Tanınması

Türkiyedeki ve yabancı ülkelerdeki yükseköğretim kurumlarından İstanbul Üniversitesine yatay geçiş yapmak isteyen öğrenciler için Yükseköğretim Kurumlarında Ön Lisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yandal ile Kurumlararası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik ve Üniversitemiz Senatosunun belirlediği esas ve şartlar uygulanır.

Meslek Yüksekokullarından mezun olanların, bitirdikleri alanların devamı niteliğindeki lisans programlarına dikey geçişleri için Meslek Yüksekokulları ve Açık Öğretim Ön Lisans Programları Mezunlarının Lisans Öğrenimine Devamları Hakkındaki Yönetmelik hükümleri uygulanır.

Özel Koşullar Çocuk Gelişimi ve Eğitimi, Psikoloji, Fizyoterapi ya da Hemşirelik Bölümü lisans mezunu olmak.
İş Birliği Yok
İş Birliği Olan Yok
Program Başkanı

Vizyon

Çocuk sağlığı alanındaki hizmet, eğitim ve araştırmalarıyla uluslararası düzeyde saygın ve tercih edilen, toplumsal gereksinimlere dayalı farklı alanlarda çağdaş bilim adamı ve uzman yetiştiren bir kurum olmak

Misyon

Evrensel boyutta farklı alanlarda yetkin kişiler yetiştirerek ülkemiz çocuklarının sağlık kalitesini geliştirip yükseltmek.

Kabul Koşulları

İstanbul Üniversitesi Eğitim Öğretim Yönetmeliği ve Senato tarafından kabul edilen başvuru koşulları (ALES, ÜDS veya Dengi Sınavları, Mülakat)

2017 © Bilgi İşlem Daire Başkanlığı.