BİYOKİMYA (ECZACILIK), TEZLİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI, (ÖRGÜN ÖĞRETİM)

Genel Bilgi

Açıldığı Yıl 1982-1983 Düzey Yüksek Lisans
ISCED Kodu 7-72 Öğretim Türü Örgün Öğretim
Eğitim Dili Türkçe Kontenjan Ort 4
Yabancı Dil Yok
Mesleki Eğitim Yok
Kabul Koşulları İstanbul Üniversitesi Eğitim Öğretim Yönetmeliği ve Senato tarafından kabul edilen başvuru koşulları (ALES, ÜDS veya Dengi Sınavları, Mülakat)
Önceki Öğrenmenin Tanınması

Türkiyedeki ve yabancı ülkelerdeki yükseköğretim kurumlarından İstanbul Üniversitesine yatay geçiş yapmak isteyen öğrenciler için Yükseköğretim Kurumlarında Ön Lisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yandal ile Kurumlararası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik ve Üniversitemiz Senatosunun belirlediği esas ve şartlar uygulanır.

Meslek Yüksekokullarından mezun olanların, bitirdikleri alanların devamı niteliğindeki lisans programlarına dikey geçişleri için Meslek Yüksekokulları ve Açık Öğretim Ön Lisans Programları Mezunlarının Lisans Öğrenimine Devamları Hakkındaki Yönetmelik hükümleri uygulanır.

Özel Koşullar Eczacılık Lisans (4 yıllık), Biyokimya Lisans, Biyoloji Lisans, Biyomedikal Mühendisliği Lisans, Gıda Mühendisliği Lisans, Kimya Lisans, Kimya Mühendisliği Lisans, Moleküler Biyoloji ve Genetik Lisans, Tıbbi Biyoloji Lisans
İş Birliği İ.Ü.Tıp Fakültesi Biyokimya Anabilim Dalı ile ortak program yürütülmektedir
İş Birliği Olan İ.Ü.Tıp Fakültesi Biyokimya Anabilim Dalı ile ortak program yürütülmektedir
Program Başkanı Prof. Dr. AYŞE CAN

Vizyon

Alanında ulusal ve uluslar arası düzeyde saygın ve öncü bir kurum olmak

Misyon

Ulusal ve uluslar arası düzeyde bilime katkı yapacak, yaratıcı, çağdaş ve bilimsel düşünceye sahip, alanında yetkin insanlar yetiştirmek

Kabul Koşulları

İstanbul Üniversitesi Eğitim Öğretim Yönetmeliği ve Senato tarafından kabul edilen başvuru koşulları (ALES, ÜDS veya Dengi Sınavları, Mülakat)

2017 © Bilgi İşlem Daire Başkanlığı.