İMMÜNOLOJİ, TEZLİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI, (ÖRGÜN ÖĞRETİM)

Genel Bilgi

Açıldığı Yıl 1982-1983 (açılış)/1989-1990 (desrlere başlama) Düzey Yüksek Lisans
ISCED Kodu 7/72 Öğretim Türü Örgün Öğretim
Eğitim Dili Türkçe Kontenjan Ort 9
Yabancı Dil Yok
Mesleki Eğitim Yok
Kabul Koşulları İstanbul Üniversitesi Eğitim Öğretim Yönetmeliği ve Senato tarafından kabul edilen başvuru koşulları (ALES, ÜDS veya Dengi sınavları, Mülakat)
Önceki Öğrenmenin Tanınması

Türkiyedeki ve yabancı ülkelerdeki yükseköğretim kurumlarından İstanbul Üniversitesine yatay geçiş yapmak isteyen öğrenciler için Yükseköğretim Kurumlarında Ön Lisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yandal ile Kurumlararası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik ve Üniversitemiz Senatosunun belirlediği esas ve şartlar uygulanır.

Meslek Yüksekokullarından mezun olanların, bitirdikleri alanların devamı niteliğindeki lisans programlarına dikey geçişleri için Meslek Yüksekokulları ve Açık Öğretim Ön Lisans Programları Mezunlarının Lisans Öğrenimine Devamları Hakkındaki Yönetmelik hükümleri uygulanır.

Özel Koşullar Biyoloji Lisans, Eczacılık Lisans (4 yıllık), Kimya Lisans, Kimya Yüksek Mühendisliği, Moleküler Biyoloji ve Genetik Lisans, Tıbbi Biyoloji Lisans mezunları
İş Birliği yok
İş Birliği Olan yok
Program Başkanı Prof. Dr. GÜNNUR DENİZ

Vizyon

İmmünoloji alanında ulusal ve uluslararası düzeyde saygın ve öncü bir kurum olmak.Öğrencilerin immünoloji biliminde araştırmalar yapmaları ve bilimsel platformda söz sahibi olmaları amaçlanmaktadır. İmmünoloji Yüksek Lisans Programı ile bilimsel anlamda kendisini geliştirmeye yönlenmiş, bilgilerini sürekli güncelleyen bilim insanları yetiştirilmesi ve bu amaçla öğrencinin makale okuma, anlatma, seminer verme, yayın takibi gibi kişisel becerileri kazandırmanın yanı sıra immünoloji alanında bilimsel olarak yetiştirilmesi hedeflenmektedir.

Misyon

İmmünoloji bilimine ulusal ve uluslararası düzeyde katkı yapacak, yaratıcı, çağdaş ve bilimsel düşünceye sahip, alanında yetkin insanlar yetiştirmek

Kabul Koşulları

İstanbul Üniversitesi Eğitim Öğretim Yönetmeliği ve Senato tarafından kabul edilen başvuru koşulları (ALES, ÜDS veya Dengi sınavları, Mülakat)

2017 © Bilgi İşlem Daire Başkanlığı.