FARMASÖTİK MİKROBİYOLOJİ, TEZLİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI, (ÖRGÜN ÖĞRETİM)

Genel Bilgi

Açıldığı Yıl 1993-1994 Düzey
ISCED Kodu 727 Öğretim Türü Örgün Öğretim
Eğitim Dili Türkçe Kontenjan Ort 4
Yabancı Dil yok
Mesleki Eğitim yok
Kabul Koşulları İstanbul Üniversitesi Eğitim Öğretim Yönetmeliği ve Senota tarafından kabul edilen başvuru koşulları (ALES, ÜDS veya dengi sınavlar, mülakat)
Önceki Öğrenmenin Tanınması

Türkiyedeki ve yabancı ülkelerdeki yükseköğretim kurumlarından İstanbul Üniversitesine yatay geçiş yapmak isteyen öğrenciler için Yükseköğretim Kurumlarında Ön Lisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yandal ile Kurumlararası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik ve Üniversitemiz Senatosunun belirlediği esas ve şartlar uygulanır.

Meslek Yüksekokullarından mezun olanların, bitirdikleri alanların devamı niteliğindeki lisans programlarına dikey geçişleri için Meslek Yüksekokulları ve Açık Öğretim Ön Lisans Programları Mezunlarının Lisans Öğrenimine Devamları Hakkındaki Yönetmelik hükümleri uygulanır.

Özel Koşullar *Eczacılık Fakültelerinden Lisans mezunu olmak, Biyoloji Lisans mezunu olmak.
İş Birliği yok
İş Birliği Olan yok
Program Başkanı Prof. Dr. BERNA ÖZBEK ÇELİK

Vizyon

Farmasötıik Mikrobiyoloji alanında ulusal ve uluslararası düzeyde saygın, öncü ve çağdaş bir program olmak.

Misyon

Farmasötik Mikrobiyoloji alanında ulusal ve uluslararası düzeyde katkı yapacak, yaratıcı, çağdaş ve bilimsel alt yapıya sahip, alanında yetkin uzmanlar yetiştirmek.

Kabul Koşulları

İstanbul Üniversitesi Eğitim Öğretim Yönetmeliği ve Senota tarafından kabul edilen başvuru koşulları (ALES, ÜDS veya dengi sınavlar, mülakat)

2017 © Bilgi İşlem Daire Başkanlığı.